Razpisi in objave

Javne objave - Predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Dol pri Ljubljani


Datum objave:
2.8.2022
Datum zaključka:
4.9.2022
Status:
Zaključen

Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18 ZNOrg ) in v povezavi s 5., 12. in 13. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Občina Dol pri Ljubljani, objavlja

JAVNO PREDSTAVITEV PREDLOGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI


 1. Občina Dol pri Ljubljani z javno predstavitvijo predloga občinskega načrta, vabi k sodelovanju zainteresirano javnost in k podaji predlogov pri izdelavi in spreminjanju predloga načrta ob nesreči zrakoplova.
  II.
  Predlog predloga načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova je objavljen na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, na naslovu: Predlog načrta oziroma je dostopen na Občini Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani v času uradnih ur.
  Javna predstavitev bo trajala od 2. 8. 2022 do 4. 9. 2022.
  III.
  Predlogi in mnenja se lahko do vključno 4. 9. 2022 pošljejo na naslov Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, ali na elektronski naslov: obcina@dol.si.
  IV.
  Občina Dol pri Ljubljani bo zbrana mnenja in predloge proučila. V predlog načrta zaščite in reševanja se lahko vključijo le tisti predlogi in mnenja, ki so skladni z rešitvami v temeljnem načrtu zaščite in reševanja.

 

Predlog načrta v prilogi

Dostopnost