Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti "Rekonstrukcija ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico"


Datum objave:
11.9.2020
Datum zaključka:
25.9.2020 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Rekonstrukcija ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Predmet javnega naročila bo rekonstrukcija ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico, kar bo zavzemalo predvsem sanacijo ceste in mostu ter ureditev struge potoka. Podrobnejši opis del je zajet v popisu del (Priloga št. 2).

Naročnik bo na podlagi v razpisu navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost