Razpisi in objave

Zaposlitev - Javni razpis za zasedbo prostega strokovno - tehničnega delovnega mesta HIŠNIK IV


Datum objave:
24.5.2022
Datum zaključka:
8.6.2022
Status:
Zaključen

Na podlagi 25. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, objavlja

JAVNI RAZPIS

za zasedbo prostega strokovno - tehničnega delovnega mesta HIŠNIK IV.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji. 

Dostopnost