Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve"


Datum objave:
30.11.2020
Datum zaključka:
8.12.2020
Status:
Zaključen

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF), Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani objavlja

JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE opravljal v nazivu svetovalec II, ki se opravlja v 31. izhodiščnem plačnem razredu, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec I. Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega (1) leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Poskusna doba je šest (6) mesecev. Delo se opravlja polni delovni čas na sedežu Občine Dol pri Ljubljani.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.


Dostopnost