Razpisi in objave

Javni razpisi - Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti - "Ureditev igrišča pri vrtcu v Dolu"


Datum objave:
19.3.2021
Datum zaključka:
2.4.2021 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Ureditev igrišča pri vrtcu v Dolu« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. in 73. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost