Razpisi in objave

Javni razpisi - Razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani


Datum objave:
30.1.2020
Datum zaključka:
31.3.2020
Status:
Zaključen

Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za golsko leto 2020/21 za vpis z 1.9.2020.

Izpolnjeno vlogo »Vloga za vpis otroka v vrtec«, ki jo lahko dobite tudi v tajništvu in na spletni strani, oddajte osebno v tajništvu ali po pošti najkasneje do 31. marca 2020.

Če bo prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št.24/2012, z dne 30.3.2012) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št.92/2013, z dne 8.11.2013) v občini Dol pri Ljubljani.
Starši boste o sprejemu otroka obveščeni najkasneje do 31. maja 2020.

Pomembno: Vse vloge, ki ste jih starši že oddali med letom za sprejem s 1.9.2020, bodo enakopravno obravnavane in jih ni potrebno ponovno vlagati.

Dostopnost