Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo "Zimska služba v občini Dol pri Ljubljani – sezona 2018/2019 in 2019/2020"


Datum objave:
17.8.2018
Datum zaključka:
10.9.2018 do 11:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila "Zimska služba v občini Dol pri Ljubljani – sezona 2018/2019 in 2019/2020" po pogojih razpisne dokumentacije, ki je v priponki.

Ponudnik mora pripraviti izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Zaradi elektronske oddaje ponudbe mora ponudnik izvod ponudbene dokumentacije pretvoriti v digitalno obliko in jo kot tako naložiti v sistem e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2).

Izvajalec zimske službe bom moral v razpisanem obdobju (zimska služba, sezona 2018/2019 in 2019/2020) skrbeti za redno vzdrževanje občinskih cest – zimska služba v skladu z zakonom in odlokom občine. Pri tem mora izvajalec izvajati javno službo in vzdrževati občinske ceste v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost