Razpisi in objave

Javni razpisi - Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani - ponovni postopek


Datum objave:
20.12.2021
Datum zaključka:
10.1.2022 do 10:00
Status:
Zaključen

Na podlagi 51. člena in drugega odstavka 53. člena v zvezi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021, št. 4100-0004/2020-29, Občina Dol pri Ljubljani objavlja naslednje:

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  PREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE DOL PRI LJUBLJANI – ponovni postopek

 

  1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

  1. Predmet prodaje:

Predmet prodaje je kmetijska mehanizacija, ki se prodaja po sklopih kot sledi:

 

SKLOP 1:

MINI NAKLADALEC GEHL 4240, dodatna oprema: paletne vilice, pometalna metla BOBCAT, nakladalna zajemalka

Izhodiščna vrednost: 11.200,00 €

 

SKLOP 2:

MULČER NA ROKI KUHN MULTI-LONGER, letnik 2018, roka 5m, mulčer z rotacijsko glavo 1.2 m, dvojni y noži obrabljeni

Izhodiščna vrednost: 14.000,00 €

 

Izhodiščne prodajne vrednosti vključujejo DDV.

 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost