Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti: "Sanacija skalnega podora in ceste v Zagorici"


Datum objave:
19.1.2022
Datum zaključka:
3.2.2022 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: naročnikvabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Sanacija skalnega podora in ceste v Zagorici« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; ZJN-3). 

Naročnik, ki v postopek vključuje pogajanja, bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost