Čebelja pravljica povezuje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: maj 2021 – december 2022

Nosilec projekta: Čebelarska zveza Slovenije

Partnerji projekta: Občina Dol pri Ljubljani, Čebelarsko društvo Dolsko, Sabina Pirš s.p.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.41,70 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.999,99 EUR

 

Opis projekta:

Slovenija je v svetu znana kot čebelarska dežela, ki je dala svetovnemu čebelarstvu izjemen prispevek. Slovensko čebelarstvo je v marsičem posebno – imamo našo kranjsko čebelo in svojevrsten AŽ panj, čebelnjake in panjske končnice, pečemo medenjake, izdelujemo izdelke iz lecta itd. Zato ni presenetljivo, da čebelarski turizem postaja ena pomembnejših panog slovenskega zelenega turizma.

Povezovanje partnerjev v projektu Čebelja pravljica povezuje bo omogočilo oblikovanje in razvoj inovativnega turističnega produkta, ki bo povezal Čebelarski center na Brdu pri Lukovici in Rajhovo domačijo v Dolu pri Ljubljani, dve pomembni turistični točki na območju LAS Srce Slovenije. Projekt predvideva nadgradnjo čebelarske učne poti Čebelarske zveze Slovenije pri Čebelarskem centru Slovenije za slepe in slabovidne s pomočjo elektronskih tablic in hkrati inovativen pristop Gostišča pri Čebelici, ki bo s pomočjo elektronske tablice slepim in slabovidnim omogočil samostojno naročanje hrane in pijače iz ponudbe. V Dolu pri Ljubljani bo na Rajhovi domačiji obnovljen propadajoči objekt, kjer bodo urejene sanitarije za obiskovalce, kar bo omogočalo izvedbo programa. Sočasno bo na posestvu omenjene domačije postavljen tipični slovenski čebelnjak s prostorom za počitek, ki bo deloval po principu apiterapije. Čebelnjak bo služil kot učno-turistični objekt za prikaz dela s čebelami in pridobivanja medu, možnostjo vdihavanja aerosola iz panjev in osveščanja o pomenu čebel, prvenstveno otrok in oseb s posebnimi potrebami kot tudi širše javnosti. Projekt bo pomembno prispeval k oživitvi vaškega jedra Dola pri Ljubljani in krepitvi medgeneracijskih odnosov lokalnega prebivalstva preko različnih aktivnosti ohranjanja, razvoja in krepitve kulturne dediščine.

Z operacijo se odpirajo nove možnosti izkustvenega doživetja, ki bodo privabile tako slovenske kot tuje goste na območje LAS Srce Slovenije.

Cilji:

 • Izboljšanje podjetniške kulture;
 • povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 • Izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje socialnega kapitala.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Delna adaptacija podpornega objekta na Rajhovi domačiji;
 • postavitev učnega čebelnjaka na Rajhovi domačiji s prostorom za oddih;
 • izvedba programa za slepe in slabovidne;
 • izvedba programa za otroke;
 • izvedba predavanj in delavnic– delo s čebelami, pridobivanje medu;
 • Promocija.

Rezultati:

 • Urejen prostor za družbene dejavnosti;
 • učno-turistični čebelnjak;
 • Nadgrajene čebelarske učne poti z elektronskimi tablicami za slepe in slabovide;
 • elektronske tablice slepim in slabovidnim omogočajo samostojno naročanje hrane in pijače;
 • oživitev vaškega jedra in krepitev medgeneracijskih odnosov lokalnega prebivalstva;
 • pridobljena nova znanja na temo čebelarstva;
 • zeleni turizem;
 • ohranjanje kulturne dediščine čebelarstva.

  

  

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 

 


Aktualne novice:

→ ...

Dostopnost