Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022«


Datum objave:
7.11.2019
Datum zaključka:
24.11.2019 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24.11.2019, do 10.00. 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost