Razpisi in objave

Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Prodaja nepremičnine v lasti Občine Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani 9.10.2020 3.11.2020 do 12:00
Predlog za nadomestnega člana NO Poziv občanom za vložitev predlogov za nadomestnega člana nadzornega odbora 14.9.2020 22.9.2020
Rekonstrukcija ceste s propustom čez Kamnico Javno naročilo male vrednosti "Rekonstrukcija ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico" 11.9.2020 25.9.2020 do 10:00
Predstavnik občanov v sosvetu Občine in PP LJ-Bežigrad Poziv za vložitev predlogov za imenovanje predstavnika občanov v Sosvetu Občine Dol pri Ljubljani in policijske postaje Ljubljana Bežigrad 2.7.2020 18.7.2020
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 1.7.2020 29.7.2020
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 29.6.2020 29.7.2020
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 29.6.2020 29.7.2020
Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021 Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021" 19.6.2020 6.7.2020 do 10:00
Svetovalec za področje civilne zaščite v Skupni občinski upravi Razpis za delovno mesto "Svetovalec za področje civilne zaščite v Skupni občinski upravi" 19.6.2020 4.7.2020
Foto natečaj Fotografski natečaj »Naša kulturna dediščina« 15.6.2020 20.10.2020
Ureditev ceste OMV - Zajelše Javno naročilo male vrednosti »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)« 20.5.2020 4.6.2020 do 10:00
Svet zavoda OŠ Janka Modra Poziv za imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda OŠ JM Dol pri Ljubljani 6.5.2020 23.5.2020
Geodetske storitve Javno naročilo male vrednosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov »Geodetske storitve za obdobje 2020-2023« 4.5.2020 19.5.2020 do 10:00
Računovodske storitve Javno naročilo male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« 28.2.2020 15.3.2020 do 10:00
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 26.2.2020 31.3.2020
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto »Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III« 21.2.2020 29.2.2020
v sosvetu Občine in PP LJ-Bežigrad Poziv za vložitev predlogov za predstavnika občanov v sosvet občine Dol pri Ljubljani in policijske postaje Ljubljana Bežigrad 21.2.2020 31.3.2020
Oskrba s pitno vodo Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2020 - 2023« 19.2.2020 5.3.2020 do 10:00
Vpis predšolskih otrok v vrtec Razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 30.1.2020 31.3.2020
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 4.12.2019 5.1.2020
Direktor občinske uprave Razpis za delovno mesto »Direktor občinske uprave« 18.11.2019 26.11.2019
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto »Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III« 28.11.2019 6.12.2019
Računovodske storitve Javno naročilo male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« 7.11.2019 24.11.2019 do 10:00
Občinska priznanja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj (2019) 30.10.2019 12.12.2019
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Rekonstrukcija ceste Javno naročilo male vrednosti »Rekonstrukcija JP 569611 v dolžini 300 m, Senožeti 41C-45« 15.4.2019 23.5.2019 do 10:00
Interventna služba Javno naročilo male vrednosti "Interventna služba-zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah, prometnih nesrečah in podobno" 29.3.2019 25.4.2019 do 10:00
Sanacija cest Javno naročilo male vrednosti »Sanacija cest v občini Dol pri Ljubljani - 2018« 2.10.2018 15.10.2018 do 11:00
Zimska služba Javno naročilo "Zimska služba v občini Dol pri Ljubljani – sezona 2018/2019 in 2019/2020" 17.8.2018 10.9.2018 do 11:00
Interventna služba Javno naročilo male vrednosti »Interventna služba/zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah 2018« 20.3.2018 9.4.2018 do 10:00
Javna razsvetljava Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju občine Dol pri Ljubljani« 16.2.2018 1.3.2018 do 10:00
Oskrba s pitno vodo Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani" 15.11.2017 21.11.2017 do 10:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Prodaja nepremičnine v lasti Občine Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani 9.10.2020 3.11.2020 do 12:00
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 1.7.2020 29.7.2020
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 29.6.2020 29.7.2020
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 29.6.2020 29.7.2020
Foto natečaj Fotografski natečaj »Naša kulturna dediščina« 15.6.2020 20.10.2020
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 26.2.2020 31.3.2020
Vpis predšolskih otrok v vrtec Razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 30.1.2020 31.3.2020
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 4.12.2019 5.1.2020
Občinska priznanja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj (2019) 30.10.2019 12.12.2019
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Rekonstrukcija ceste s propustom čez Kamnico Javno naročilo male vrednosti "Rekonstrukcija ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico" 11.9.2020 25.9.2020 do 10:00
Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021 Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021" 19.6.2020 6.7.2020 do 10:00
Ureditev ceste OMV - Zajelše Javno naročilo male vrednosti »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)« 20.5.2020 4.6.2020 do 10:00
Geodetske storitve Javno naročilo male vrednosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov »Geodetske storitve za obdobje 2020-2023« 4.5.2020 19.5.2020 do 10:00
Računovodske storitve Javno naročilo male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« 28.2.2020 15.3.2020 do 10:00
Oskrba s pitno vodo Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2020 - 2023« 19.2.2020 5.3.2020 do 10:00
Računovodske storitve Javno naročilo male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« 7.11.2019 24.11.2019 do 10:00
Rekonstrukcija ceste Javno naročilo male vrednosti »Rekonstrukcija JP 569611 v dolžini 300 m, Senožeti 41C-45« 15.4.2019 23.5.2019 do 10:00
Interventna služba Javno naročilo male vrednosti "Interventna služba-zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah, prometnih nesrečah in podobno" 29.3.2019 25.4.2019 do 10:00
Sanacija cest Javno naročilo male vrednosti »Sanacija cest v občini Dol pri Ljubljani - 2018« 2.10.2018 15.10.2018 do 11:00
Zimska služba Javno naročilo "Zimska služba v občini Dol pri Ljubljani – sezona 2018/2019 in 2019/2020" 17.8.2018 10.9.2018 do 11:00
Interventna služba Javno naročilo male vrednosti »Interventna služba/zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah 2018« 20.3.2018 9.4.2018 do 10:00
Javna razsvetljava Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju občine Dol pri Ljubljani« 16.2.2018 1.3.2018 do 10:00
Oskrba s pitno vodo Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani" 15.11.2017 21.11.2017 do 10:00

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam

Dostopnost