Razpisi in objave

Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Ureditev ceste OMV - Zajelše Javno naročilo male vrednosti »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)« 20.5.2020 4.6.2020 do 10:00
Svet zavoda OŠ Janka Modra Poziv za imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda OŠ JM Dol pri Ljubljani 6.5.2020 23.5.2020
Geodetske storitve Javno naročilo male vrednosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov »GEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE 2020 – 2023« 4.5.2020 19.5.2020 do 10:00
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 26.2.2020 31.3.2020
Poziv za predstavnika občanov Poziv za vložitev predlogov za predstavnika občanov v sosvet občine Dol pri Ljubljani in policijske postaje Ljubljana Bežigrad 21.2.2020 31.3.2020
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III Razpis za delovno mesto »Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III« 21.2.2020 29.2.2020
Vpis predšolskih otrok v vrtec Razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 30.1.2020 31.3.2020
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 4.12.2019 5.1.2020
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III Razpis za delovno mesto »Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III« 28.11.2019 6.12.2019
Direktor občinske uprave Razpis za delovno mesto: direktor občinske uprave 18.11.2019 26.11.2019
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Računovodske storitve Javno naročilo po postopku male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« 7.11.2019 24.11.2019 do 10:00
Občinska priznanja 2019 Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj 30.10.2019 12.12.2019
Oskrba s pitno vodo Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani" 15.11.2017 21.11.2017 do 10:00

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam