Aktualno

Zaključen prvi projekt Po izboru občanov

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 6.8.2020

Z željo po umiritvi hitrosti v naseljih Videm in Zaboršt so občani iz območja vaškega odbora Dol na razpisu za participativni proračun »Po izboru občanov« za leto 2020 predlagali ukrepe in umestitev infrastrukture, ki bo pripomogla k zmanjšanju hitrosti na kritičnih lokacijah. V začetku avgusta je tako Občina postavila dva prikazovalnika hitrosti MHP50 z izvedbo za priklop na javno razsvetljavo. Prvi se nahaja v Vidmu na delu ceste od pošte v Dolu pri Ljubljani v smeri uvoza na parkirišče soseske Kostanjevih cvetov na severni strani, drugi pa pred naseljem Zaboršt iz smeri krožišča na zasavski cesti v Dolu v smeri proti Ihanu. V obeh naseljih velja omejitev 40 km/h.

Neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč

V okviru zadnje akcije merjenja hitrosti so policisti največ kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti izmerili prav v naseljih, neprilagojena hitrost je velikokrat vzrok za prometne nesreče. S prehitro vožnjo znotraj naselij voznik ne ogroža samo sebe, svojih sopotnikov in potnikov v drugih vozilih, temveč tudi kolesarje in predvsem pešce, ki so najbolj ranljiva skupina udeležencev v prometu. Ena od učinkovitih potez je zagotovo postavitev pametnih prikazovalnikov hitrosti, saj je omejitev hitrosti predvsem v naseljih ključnega pomena.

Prijazen preventivni ukrep

S prikazovalniki hitrosti želimo na prijazen način spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Gre za dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti. Rezultati raziskav namreč kažejo, da vozniki, ki se zavedajo nadzora, ravnajo bolj previdno tudi tedaj, ko nadzor ni očiten.

S prikazovalniki se zbirajo tudi podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi zbranih podatkov pa je mogoče pripraviti analize ter predloge za redarski nadzor ob določenih urah ter tudi izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah, ki še dodatno prispevajo k izboljšanju prometne varnosti.

Promet v številkah

Kot zanimivost velja omeniti, da je na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani preko spletnega portala »Vi vozite« od avgusta dalje vzpostavljen javni dostop do podatkov iz obeh omenjenih prikazovalnikov hitrosti. Aktualni prometni podatki o izmerjenih hitrostih so predstavljeni v grafični obliki, in sicer se ob kliku na izbrani prikazovalnik prikaže dnevna statistika povprečne in najvišje hitrosti, dnevno število prevozov v določenih hitrostnih razredih, dnevno razmerje med pravilnimi in prehitrimi prevozi ter tedenska ocena števila prevozov. Dostop do podatkov je umeščen v zavihek Lokalno / Meritve hitrosti.

Za večjo varnost vseh

V okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov smo se na občinski upravi odločili v jeseni nadgraditi že obstoječe prikazovalnike ter jih povezati v javni dostop do podatkov izmerjenih hitrosti (umestiti na spletno stran občine). Nakupa nove opreme občinski proračun ne predvideva, bo pa seveda možno, da občani v razpisu za participativni proračun za naslednje leto predlagate podoben ukrep, kot so to storili v vaškem odboru Dol.

 


NRP:
OB022-19-0065, Nakup merilnika hitrosti (PP)

Leto izvedbe:
2020

Vrednost projekta:
6.000 EUR

Realizacija:
5.459 EUR

Izvajalci:
Sipronika d.o.o., Ljubljana (oprema in montaža)

Status:
Zaključen, avgust 2020


 

Fotogalerija

Prikazovalnik hitrosti pred naseljem Zaboršt
Prikazovalnik hitrosti pred naseljem Zaboršt
Prikazovalnik hitrosti v Vidmu
Prikazovalnik hitrosti v Vidmu
Dostopnost