Rekonstrukcija cestnega odseka v Senožetih

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Obravnavana rekonstrukcija poti predstavlja kategorizirano občinsko cesto JP 569 611, natančneje predel od hišnih številk Senožeti 40 do Senožeti 41C, kar obsega 150 m javne poti. Podobna situacija je bila v preteklem letu sanirana na odseku med Senožeti 41C in Senožeti 45.

Rekonstrukcija bo obsegala menjavo spodnjega in izvedbo zgornjega ustroja, prilagoditev obstoječih priključkov na JP, ureditev bankin v širini 0.5m, kjer je to mogoče, in dvoslojno asfaltiranje javne poti: v sistemu 5+3cm. Predvidena je tudi ureditev odvodnjavanja in umestitev javne razsvetljave.

Stavbno tkivo je v tem predelu pogosto umeščeno zelo blizu oz. neposredno na rob cestišča, zato širitev večinoma ni mogoča. Za boljšo preglednost in varnost na cesti je predvidena umestitev javne razsvetljave ter ustrezni talna in vertikalna prometna signalizacija.


Na aerofoto posnetku z vrisanimi parcelnimi mejami je z rdečo linijo označena trasa predvidenega posega.

Fotogalerija

Cestni odsek v Senožetih (pred rekonstrukcijo)
Cestni odsek v Senožetih (pred rekonstrukcijo)
Cestni odsek v Senožetih (pred rekonstrukcijo)
Cestni odsek v Senožetih (pred rekonstrukcijo)
Cestni odsek v Senožetih (pred rekonstrukcijo)
Dostopnost