Obnova ceste od rolkarskega parka proti križišču Korant

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste v Zaborštu pri Dolu z ureditvijo odvodnjavanja, umestitvijo pločnika in javne razsvetljave po celotni dolžini rekonstrukcije. Gre za kategorizirano občinsko cesto JP 569301 v Zaborštu pri Dolu na odseku 20 m – 360 m. Za preureditev je predvideno tudi križišče na severnem koncu obravnavanega odseka javne poti, kjer se v ovinku javne poti odcepi gozdna cesta 041753 v smeri športnega kompleksa Korant na zahodu. Križišče na J koncu obravnavane javne poti je bilo urejeno v preteklem letu v okviru ureditve rolkarskega parka in ceste ob njem.


Obravnavani odsek javne poti v dolžini 340 m je označen z rdečo linijo. Z rdečim krogom je nakazano območje predvidene ureditve križišča proti Korantu.

Asfaltirani del ceste ne omogoča nemotenega dvosmernega prometa – srečevanje vozil se odvija z upočasnjevanjem in tudi z umikom na bankine. Na asfaltiranem vozišču so vidne številne razpoke in zaplate. Bankine je potrebno zaradi navedenega pogosteje obnavljati oz. vzdrževati. Križišče proti Korantu je slabo pregledno in problematično zaradi višinskih razlik v terenu, zato je tudi ta del predviden za preureditev.

Fotogalerija

Križišče Korant (pred rekonstrukcijo)
Križišče Korant (pred rekonstrukcijo)
Križišče Korant (pred rekonstrukcijo)
Obnova ceste od rolkarskega parka proti križišču Korant (pred renovacijo)
Obnova ceste od rolkarskega parka proti križišču Korant (pred renovacijo)
Obnova ceste od rolkarskega parka proti križišču Korant (pred renovacijo)
Obnova ceste od rolkarskega parka proti križišču Korant (pred renovacijo)
Obnova ceste od rolkarskega parka proti križišču Korant (pred renovacijo)
Obnova ceste od rolkarskega parka proti križišču Korant (pred renovacijo)
Dostopnost