Nadzorni odbor

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri svojem delu je neodvisen, svoje naloge pa mora opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine Dol pri Ljubljani in poslovnika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne tajnosti nadzorovanih pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki so opredeljene z zakonom. Upoštevati morajo dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. 

Člani nadzornega odbora so:

  • Andreja Šoštarec Osterc (predsednica)
  • Anja Tomažič (namestnica predsednice)
  • Tomo Dukarić
  • Jana Žižek Kuhar
  • Simona Kraupner

Program dela

Program dela NO za leto 2023

Letni program nadzora za leto 2024


Zapisniki

Zapisnik 1. (konstitutivne) redne seje (1.2.2023)

Zapisnik 2. redne seje (7.2.2023)

Zapisnik 3. redne seje (27.2.2023)

Zapisnik 4. redne seje (8.3.2023)

Zapisnik 1. dopisne seje (13.3.2023 - 15.3.2023)

Zapisnik 5. redne seje (23.5.2023)

Zapisnik 6. redne seje (6.6.2023)

Zapisnik 7. redne seje (22.6.2023)

Zapisnik 8. redne seje (25.9.2023)

Zapisnik 9. redne seje (17.10.2023)

Zapisnik 1. izredne seje (25.10.2023)

Zapisnik 10. redne seje (8.1.2024)

Zapisnik 11. redne seje (22.1.2024)

Zapisnik 2. izredne seje (27.3.2024)

Zapisnik 3. izredne seje (8.7.2024)


Poročila nadzornega odbora

Poročilo o nadzornem pregledu projekta "Obnova fasade na Rajhovi domačiji"

Poročilo o nadzornem pregledu zaključnega računa proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022

Poročilo o nadzornem pregledu porabe sredstev namenjenih za protokol in reprezentanco Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani
Poročilo o nadzornem pregledu sklepa o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar-marec 2023

Končno poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2018 (nadzor porabe za leto 2017)
Končno poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2017 (nadzor porabe za leto 2016)
Končno poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2016 (nadzor porabe za leto 2015)
Končno poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2016 (nadzor porabe za leto 2014)Poročila notranje revizije

Poročilo o notranji reviziji v Občini Dol pri Ljubljani za leti 2017 in 2018
Poročilo o notranji reviziji v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 (1. poročilo)
Poročilo o notranji reviziji v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 (2. poročilo)
Poročilo o notranji reviziji v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020

 

Dostopnost