Nadzorni odbor

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri svojem delu je neodvisen, svoje naloge pa mora opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine Dol pri Ljubljani in poslovnika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne tajnosti nadzorovanih pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki so opredeljene z zakonom. Upoštevati morajo dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. 

Člani nadzornega odbora so:

  • Valentina Hvala (predsednica)
  • Andreja Šoštarec Osterc (namestnica predsednice)
  • Tomo Dukarić
  • Jana Žižek Kuhar
  • Tomaž Lukman

Poročila nadzornega odbora

Končno poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2018 (nadzor porabe za leto 2017)
Končno poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2017 (nadzor porabe za leto 2016)
Končno poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2016 (nadzor porabe za leto 2015)
Končno poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2016 (nadzor porabe za leto 2014)Poročila notranje revizije

Poročilo o notranji reviziji v Občini Dol pri Ljubljani za leti 2017 in 2018
Poročilo o notranji reviziji v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 (1. poročilo)
Poročilo o notranji reviziji v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 (2. poročilo)

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam

Dostopnost