Vaški odbori

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Člane vaških odborov imenuje in razrešuje Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

V vaški odbor se imenujejo občani s stalnim prebivališčem na območju, za katerega je vaški odbor ustanovljen. Članstvo v vaškem odboru je častno, zato članom sejnina ne pripada. Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.

 

Naloge:

  • obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom,

  • sodelujejo z društvi ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja,

  • na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje,

  • sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem območju,

  • izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Dol pri Ljubljani in občinskega sveta.
Dostopnost