Odbor za družbene dejavnosti in turizem

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Odbor za družbene dejavnosti in turizem ima naslednje naloge:

  • spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju zdravstva, socialnega skrbstva, predšolske vzgoje ter šolstva in izobraževanja,
  • spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju raziskovalne, knjižničarske in informacijsko-dokumentacijske dejavnosti, 
  • spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kulturne dejavnosti, športa in rekreacije, mladinskega dela in mladinske politike, spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju turizma, 
  • obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih subjektov, organizacij in ustanov naslovljene na občinski svet, v okviru delovnega področja, ki ga pokriva, 
  • opravlja druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.

 

Člani odbora:

  • Drago Sredenšek – predsednik
  • Jože Klemenčič - član
  • Gregor Pirc - član
  • Dijana Štraus Svetlik – član
  • Anita Mirjanić - član

 

 


ZAPISNIKI SEJ ODBORA:

Dostopnost