Odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj ima naslednje naloge:

 • spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih dejavnosti (podjetništva, malega gospodarstva in obrti), kmetijstva in gozdarstva, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve,
 • spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju trajnostnega razvoja občine (obnovljivi viri energije, učinkovita raba virov, krožno gospodarstvo),
 • spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju prostorskega razvoja in prostorskega planiranja občine, izgradnje, vzdrževanja, upravljanja z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami, 
 • spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami, 
 • spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju varstva okolja, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva tal in vodnih virov, 
 • spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
 • daje pobude za pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti in trajnostnega razvoja, 
 • obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih subjektov, organizacij in ustanov naslovljene na občinski svet, v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • opravlja druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.

 

Člani odbora:

 • Janez Grilj – predsednik
 • Tomaž Pogačar - član
 • Branko Škarja - član
 • Janez Kokalj – član
 • Marko Bregar – član

 


ZAPISNIKI SEJ ODBORA:

Dostopnost