Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot stalno delovno telo sveta, ki jo imenuje izmed svojih članov. Komisijo sestavlja 5 članov:

  • Mojca Repanšek
  • Gregor Pirc
  • Slađana Brodnik
  • Aleš Žnidaršič
  • Irena Prašnikar

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

  • svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in – predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,
  • opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
  • svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
  • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta,
  • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam

Dostopnost