Občinski svet

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet občine Dol pri Ljubljani šteje 13 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Volitve v Občinski svet potekajo na vsakokratnih lokalnih volitvah, praviloma na vsaka štiri leta.

Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na katerih je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom občine in poslovnikom občinskega sveta občine:

 

 


Dostopnost