Občinska volilna komisija

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Skladno z 38. členom Zakona o lokalnih volitvah imenuje občinsko volilno komisijo občinski svet. 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik, njegov namestnik ter trije člani in njihovo namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogu političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Ker je mandat članov v OVK vezan na mandat občinskega sveta je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) objavila poziv za podajo predlogov za člane OVK. Do roka 24.1.2019 je bilo oddanih 16 pravočasnih in popolnih predlogov s soglasji kandidatov. Člane KMVI je pri odločitvi vodila ustrezna izobrazba in izkušnje predsednika in namestnika predsednika OVK in krajevna zastopanost članov in nadomestnih članov OVK.

Po glasovanju je KMVI predlagala sledečo sestavo OVK, ki jo je občinski svet potrdil na 3. redni seji OS, dne 13.3.2019:

 • Predsednik OVK:
  Špelca Banič, diplomirani pravnik
 • Namestnik predsednika OVK:
  Mirko Bandelj, diplomirani pravnik
 • Člani OVK:
  Petra Lešnjak

  Gorazd Brodnik
  Metod Škarja
 • Nadomestni člani OVK:
  Damjana Kralj Bratun

  Lojze Žnidaršič
  Katja Štor
Dostopnost