Občinska volilna komisija

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Skladno z 38. členom Zakona o lokalnih volitvah imenuje občinsko volilno komisijo občinski svet. 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik, njegov namestnik ter trije člani in njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogu političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Ker je mandat članov v OVK vezan na mandat občinskega sveta je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) objavila poziv za podajo predlogov za člane OVK. Do roka 1.2.2023 ni bilo oddano ustrezno število pravočasnih in popolnih predlogov s soglasji kandidatov. Člani KMVI so tako pripravili drugi poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje OVK. Do roka 2.3.2023 ni bilo oddano ustrezno število pravočasnih in popolnih predlogov s soglasji kandidatov. Člani KMVI so tako pripravili tretji poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje OVK, rok za vložitev predlogov je bil 24.3.2023. Na 6. seji KMVI so člani pregledali prejete vloge iz prvega, drugega in tretjega poziva, vse vloge so bile popolne in oddane v prepisanem roku. Člane KMVI je pri odločitvi vodila ustrezna izobrazba in izkušnje predsednice in namestnice predsednice OVK in krajevna zastopanost članov in nadomestnih članov OVK.

Po glasovanju je KMVI predlagala sledečo sestavo OVK, ki jo je občinski svet potrdil na 4. redni seji OS, dne 17.5.2023:

 • Predsednica OVK:
  Mateja Resnik Strozak, univerzitetna diplomirana pravnica
 • Namestnica predsednice OVK:
  Sara Erdić, diplomirana pravnica
 • Člani OVK:
  Gorazd Brodnik
  Barbara Janež
  Metod Škarja
 • Nadomestni člani OVK:
  Hana Kuhar

  Helena Rumič

Dostopnost