Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Zakon o voznikih v 6.členu določa, da se za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju SPV), ki deluje kot posvetovalno telo župana in ga občinski svet na predlog župana imenuje za mandatno dobo štirih let.

Naloge Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu so, da:

 • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanja,
 • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
 • sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
 • koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

Komisija za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja je skladno z 2. odst. 6. člena ZVoz-1 pozvala organe in organizacije, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer osnovno šolo, policijo, inšpektorat, gasilce in občinsko upravo, da posreduje kandidate ki bi jih imenovali v SPV. 

Na 3. seji Občinskega sveta, dne 13.3.2019, so bili potrjeni naslednji člani SPV:

 • Helena Kozlevčar, Medobčinski inšpektorat
 • Savo Gvardijančič, Policijska postaja Ljubljana – Bežigrad
 • Gregor Pečan, ravnatelj OŠ Janka Modra
 • Damjan Štefančič, policist
 • Bojan Višček, že član in predsednik SPV
 • Luka Škarja, poklicni gasilec, inštruktor, reševalec
 • Bojan Žlender
Dostopnost