Statutarno pravna komisija

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Statutarno pravna komisija ima naslednje naloge:

  • pripravlja obvezno razlago statuta občine, poslovnika in drugih splošnih aktov sveta ter uradno prečiščeno besedilo predpisa,
  • spremlja izvajanje statuta občine in usklajenost statuta ter poslovnika s spremembami zakonodaje, 
  • na zahtevo sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema svet, 
  • zaradi skladnosti s pravnim sistemom in nomotehničnimi pravili obravnava odloke in druge splošne akte, ki jih obravnava svet, in daje svetu o tem mnenja in predloge, 
  • opravlja druge naloge, za katere tako določa ta poslovnik.

 

Člani komisije:

  • Petra Lešnjak – predsednica
  • Karina Medved Bregar – članica
  • Slađana Brodnik – članica
  • Andreja Krabonja – članica
  • Nataša Zore - članica

 


ZAPISNIKI SEJ KOMISIJE:

Dostopnost