Koronavirus - ključne informacije in številke

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Epidemija

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Aktiviran je tudi državni načrt.

Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil v Uradnem listu RS št. 68/2020 objavljen 15. maja 2020, je epidemija preklicana z dnem 1.6.2020. 

 


Sproščanje ukrepov (COVID-19)

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Ob tem bodo na NIJZ pripravili različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti → Sproščanje ukrepov (COVID-19)

♦ Higienska priporočila za preprečevanje okužb pri izvajanju športne vadbe (23.05.2020)

Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov (05.05.2020)

Higienska priporočila za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije (07.05.2020)

♦ Higienski ukrepi v knjižnicah v času epidemije (21.05.2020)

♦ Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19 

♦ Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19 


Klicni center za informacije o koronavirusu - 080 1404

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center.

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb / strokovnjakov.

Zanesljive informacije v zvezi s koronavisom

Informacije o ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa, preprečevanju okužb, simptomih in zdravljenju, priporočilih potnikom, informacije za strokovnjake in vladne ukrepe, pa tudi najnovejše podatke o številu testiranj, potrjenih okužb in smrtnih primerov: www.gov.si/teme/koronavirus
Pogosta vprašanja in odgovori: www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori
Nabor ukrepov za pomoč podjetjem: korona.mgrt@gov.si

 


DEŽURNA ŠTEVILKA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

Občina Dol pri Ljubljani je vzpostavila elektronski naslov cz@dol.si

Kontakt je namenjen vsem tistim občankam in občanom, ki zaradi ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa ali eventuelne okužbe, ne morete, ne smete ali ne želite zapustiti stanovanja in se sami ali prek pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ne morete sami oskrbovati z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki, zdravili ali drugimi nujnimi zadevami. Na navedeno številko in e-naslov se lahko obrnete tudi v primeru, da imate vprašanja za Štab civilne zaščite Občine Dol pri Ljubljani.

Za vse ostale informacije o koronavirusu pokličite 080 1404 (Klicni center za informacije o koronavirusu).

Občina Dol pri Ljubljani bo s pomočjo prostovoljskih in humanitarnih organizacij poskrbela za najnujnejšo oskrbo, na način, da bo čim manj stika med izvajalci pomoči in prosilci pomoči.

 


POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE:

  • Glasilo Pletenice: 051 681 145, pletenice@dol.si 

  • Klicni center Rdeči križ za občane občine Dol pri Ljubljani, vsak dan od 8. do 16. ure: 040 788 698

V nujnih primerih psihosocialne pomoči se lahko obrnete tudi na oba župnika:

Kontaktne telefonske številke psihološke pomoči v Zdravstvenih domovih ljubljanske regije

 


 SEZNAM IN KONTAKTI KMETIJ Z ŽIVILI:

Seznam in kontakti kmetij (excel): objavljen je seznam s kontakti kmetij v občini Dol pri Ljubljani in dva izven naše občine, a imajo dostavo na dom. Občani se sami dogovorite s ponudniki glede ponudbe, naročila, prevzema in plačila.

 


IZVAJANJE POGREBNE SLOVESNOSTI: 

Obvestilo glede izvajanja pogrebne slovesnosti na vseh pokopališčih v občini Dol pri Ljubljani

 


GIBANJE NA PROSTEM:

Nekateri radi izkoristite prostrana polja vse do reke Save, se nadihate svežega zraka ter se razgibate. Prosimo vas, da tudi v teh trenutkih spoštujete omejitve gibanja za preprečevanje širjenja virusa. Svetujemo, da se držite kolovozov in ne stopate na kmetijska zemljišča, ki so večinoma v zasebni lasti. Spoštujte tudi nasvet o medsebojni razdalji. Povsem razumljivo je tudi, da hišni ljubljenčki ne razumejo omejitev in se radi podijo po naravi. Imejte jih na vrvici ter pobirajte njihove iztrebke ter odlagajte v za to namenjene koše.

Zbiranje ljudi na javnih shodih, prireditvah in drugih dogodkih na javnih krajih
Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. Od 18.5.2020 je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če so izpolnjeni pogoji socialne distance 1,5 m in druga navodila NIJZ.

Župan Občine Dol pri Ljubljani, Željko Savič, z 2.6.2020 PREKLICUJE prepoved uporabe vseh zunanjih športnih igrišč in otroških igral v občini Dol pri Ljubljani.

 


PREVENTIVNI UKREPI:

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom veljajo enaka načela preventive kot pri preprečevanju drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal. Najbolj učinkovita sta vsakodnevna preventivna ukrepa: redno umivanje rok z vodo in milom ter higiena kašlja.

→ Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa 

Dostopnost