Turizem

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Temeljna vizija turizma je: »Dol pri Ljubljani bo do leta 2027 uspešna in prepoznana destinacija aktivnih outdoor in edinstvenih kulturnih doživetij, prepletenih z zdravjem, znanjem in tradicijo. Čisto okolje, urejena infrastruktura, zelene površine in povezani ljudje bodo prebivalcem omogočali kakovostno bivanje in jih motivirali k pristnim stikom z obiskovalci in turisti.«      

Pozicijska vizija turizma je: »Dodajamo vrednost temu, kar nam je stkala preteklost in podarila narava

 

Razvojne usmeritve na področju turizma v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2021 do 2027

Občina Dol pri Ljubljani je leta 2021 pristopila k pripravi razvojnih usmeritev na področju turizma zaradi ugodnih kazalnikov, ki so se v zadnjih letih dogajali na turistično-gospodarskih trgih, zaradi visoke stopnje rasti tega sektorja ter zaradi velikega potenciala nadaljnje rasti, ki jih napovedujejo nacionalne, evropske in globalne organizacije. Dokument »Razvojne usmeritve na področju turizma v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2021 do 2027« vsebuje predstavitev globalnih trendov v turizmu in razvojne usmeritve na področju turizma za Slovenijo, temeljna strateška izhodišča za razvoj turizma v Občini Dol pri Ljubljani, analiza stanja na področju turizma v občini Dol pri Ljubljani (izvedena leta 2021), opis vizije in ciljev na področju turizma v občini Dol pri Ljubljani, opis petih izbranih razvojnih vsebinskih področij za doseganje turističnih ciljev v občini (Erbergi in botanika, Jurij Vega, sotočje rek Kamniške Bistrice, Save in Ljubljanice; Korant in arheološka dediščina območja ter kmetije odprtih vrat) in treh horizontalnih področij (dogodki, sistemsko upravljanje turizma v občini in ustrezna javna/turistična infrastruktura) in povzetek ključnih ugotovitev.

Razvojne prioritete:

 • Samo kakovostni posegi v naravno in kulturno krajino (odgovorna raba prostora)
 • Stalno izboljševanje javne infrastrukture in urejenosti krajev, tako za domačine kot tudi za obiskovalce ter turiste (zaraščanje površin, varna populacija divjadi, odpadki, zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo, koši za živalske iztrebke, vzdrževanje gozdnih, sprehajalnih poti in kolesarskih, parkirišč za izletnike, stojala za kolesa, klopi, table za označevanje, kanalizacija in rastlinske čistilne naprave, dostopne poti do turističnih točk)
 • Samo izbrana turistična ponudba (po principu »manj je več«), s poudarkom na kakovosti in doživetjih
 • Sodelovanje lokalnih ponudnikov ter povezovanje lokalne ponudbe v unikatne integralne turistične produkte (tudi na širšem nivoju regije)
 • Privabiti obiskovalce iz Ljubljane na pol ali eno-dnevni obisk/izlet

Cilji turizma do leta 2027:

 • Povečanje števila slovenskih in tujih turistov v občini za 50 % (izhodiščno leto 2019: 1.269 turistov)
 • Povečanje zaposlenih v turistični dejavnosti za vsaj 10 %
 • Pridobitev certifikata Slovenia Green Destination Bronze
 • Oblikovani vsaj 3 nosilni integralni turistični produkti
 • Izvedena vsaj 2 ključna infrastrukturna občinska projekta na področju turizma
 • Povečanje števila nastanitvenih zmogljivosti za 10 % (izhodiščno leto 2019: 41 ležišč) oz. vsaj 60 % zasedenost obstoječih prenočitvenih kapacitet (izhodiščno leto 2019: 25,24 % zasedenost)
 • Povečanje števila gostinskih ponudnikov za vsaj 2 oz. vzpostavljenih vsaj 6 prodajnih točk z lokalnimi pridelki/izdelki (npr. 1 v vsakem vaškem odboru)

 

Dostopnost