Vodovodi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

→ NOTRANJI MONITORING - LETNO POROČILO NLZOH 2022

→ NOTRANJI MONITORING - LETNO POROČILO NLZOH 2021

→ NOTRANJI MONITORING - LETNO POROČILO NLZOH 2020

 

Povzetek letnega poročila o spremljanju skladnosti pitne vode na vodovodnih sistemih v upravljanju občine Dol pri Ljubljani za leto 2019

Občina Dol pri Ljubljani je upravljalec vodovodnih sistemov Klopce-Vrh-Zagorica, Podgora, Vinje - Žabja vas, Križevska vas in Korant. Za zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode skrbita Občina Dol v okviru notranjega nadzora in Ministrstvo za zdravje v okviru državnega monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo inšpekcijske službe. Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora za Občino Dol izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) smo pripravili letno poročilo. Povzetek poročila se nahaja v spodnji preglednici, ki prikazuje število odvzetih in neskladnih vzorcev v okviru notranjega nadzora, na posameznem vodovodnem sistemu.  Za leto 2019 objavljamo tudi letno poročilo in posamezna poročila o preskusih, ki jih je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

 

Redni mikrobiološki preskusi

Clostridium perfringens

Redni fizikalno-kemijski preskusi

Trihalometani

Skupaj odvzeto število vzorcev

Število neskladnih vzorcev

Skupaj odvzeto število vzorcev

Število neskladnih vzorcev

Skupaj odvzeto število vzorcev

Število neskladnih vzorcev

Skupaj odvzeto število vzorcev

Število neskladnih vzorcev

Klopce – Vrh -Zagorica

21

3

6

0

6

0

2

0

Podgora

9

0

3

0

3

0

1

0

Vinje - Žabja vas

9

0

3

0

4

1

1

0

Križevska vas

9

0

3

0

3

0

1

0

Korant

6

3

2

0

2

0

0

0

 

V sklopu državnega monitoringa pa je bilo v letu 2019 opravljenih 8 preverjanj ustreznosti pitne vode na vodovodih sistemih v upravljanju Občine Dol pri Ljubljani. Povzetek se nahaja v spodnji preglednici, medtem ko objavljamo tudi podrobnejše rezultate posameznih preizkušanj.

 

Mikrobiološki preskusi

Clostridium perfringens

Fizikalno-kemijski preskusi

Skupaj odvzeto število vzorcev

Število neskladnih vzorcev

Skupaj odvzeto število vzorcev

Število neskladnih vzorcev

Skupaj odvzeto število vzorcev

Število neskladnih vzorcev

Klopce – Vrh -Zagorica

2

0

2

0

2

0

Podgora

2

0

2

0

2

0

Vinje - Žabja vas

2

0

2

0

2

0

Križevska vas

2

0

2

0

2

0

 

 NOTRANJI MONITORING - LETNO POROČILO NLZOH 2019

 

Posamezna poročila o preskusih notranjega monitoringa (NMPV):

 

Posamezna poročila o preskusih državnega monitoringa (DMPV):

 

Dostopnost