Statistika

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Statistična regija: Osrednjeslovenska regija
Leto ustanovitve: 1994

Velikost:

Površina občine: 33,3 km2
Mesto med slovenskimi občinami po površini: 167
Mesto med slovenskimi občinami po št. prebivalcev: 86

Podatki o prebivalcih

Skupno število prebivalcev (2022): 6.348
Število prebivalcev moškega spola (2022): 3.167
Število prebivalk ženskega spola (2022): 3.181
Gostota prebivalstva: 190 preb./km2
Povprečna starost prebivalcev: 40,6 let
Stopnja brezposlenosti: 7,1 %

Gospodinjstva

Povprečna mesečna plača na osebo v primerjavi s slovenskim povprečjem: 15 % višja
Odstotek otrok, vključenih v vrtec: 87 %
Odstotek stanovanj z več kot 3 sobami: 75 %
Lastniki vsaj enega avtomobila: 55 %

Šolska in predšolska vzgoja

Število šol: 3 enote
Število vrtcev: 2 enoti
Število učencev: 740
Število otrok v vrtcu: 292

Statistika še v besedi

Občina Dol pri Ljubljani je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 33 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 167. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2020 je imela občina približno 6.320 prebivalcev (približno 3.140 moških in 3.170 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 84. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 189 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,0 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 6,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9,3 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 40,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 86 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 284 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 82 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 760 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 240 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 46 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 70 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 5 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 % višja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 559 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 229 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 126 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Več na www.stat.si 

Dostopnost