Občinska priznanja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Priznanja Občine Dol pri Ljubljani so najvišja priznanja občine za dosežke, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnejšemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju občine ter širše družbene skupnosti. O podelitvi priznanj odločata Občinski svet in župan Občine Dol pri Ljubljani.

Priznanja Občine Dol pri Ljubljani so:
naziv častni občan,
plakete občine,
priznanja župana.

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/2014) določa pogoje in postopke podeljevanja ter financiranje in evidenco podeljenih priznanj.

 


Priznanja občine so v pretekljih letih prejeli:

 Ime in priimek  Leto podelitve  
      
I. ČASTNI OBČAN/OBČANKA  
   
JANKO MODER  1998
ANTONIJA JEMEC 2001
PETRA MAJDIČ 2012
ALOJZIJ GREBENC 2013
DR. JANEZ GRAD  2021
   
 II. PLAKETA OBČINE  
   
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLSKO 1998
NEŽKA ČAD 1999
RUDOLF PREBIL  2000
JUB 2000
PGD DOL PRI LJUBLJANI 2002
ALOJZIJ GREBENC 2003
OŠ DOL PRI LJUBLJANI 2004
ANTON JEMEC 2004
STANISLAV TOMAŽIČ 2004
ANDREJ OBERSTAR 2005
JANEZ HROMC 2006
TSK JUB DOL 2007
Dr. JANEZ GRAD 2008
ŠD PARTIZAN DOLSKO 2009
PETRA MAJDIČ 2010
ŽUPNIJSKA KARITAS DOL PRI LJUBLJANI 2011
PGD SENOŽETI     2011
DR. VALERIJA RUS  2021
ČEBELARSKO DRUŠTVO DOLSKO 2021
PGD DOL PRI LJUBLJANI 2021
FRANCI GRAD  2022
PGD SENOŽETI 2022
PGD BERIČEVO - BRINJE 2022
FRANC KRAŠEVEC 2023
ANTON ČIČ 2023
INFORMATIVNI KLUB TARAJA 2023
   
III. PRIZNANJE ŽUPANA  
   
STANE MODER 1998
FRANCE GRADIŠEK  1998
MARJAN LUNAR  1999
JOŽE GREBENC 1999
ČEBELARSKO DRUŠTVO DOLSKO 1999
BOJAN BUNC  2000
FRANCI GRAD 2000
JOŽEF BOKAL 2000
PGD SENOŽETI 2001
FELIKS SREČKO ŠIMENC 2001
UROŠ VELEPEC 2002
ŽELJKO SAVIČ 2002
PETRA MAJDIČ 2002
JELKA GORTA 2003
JANKO SOPOTNIK 2003
TD DOLSKO 2003
CVETKA KOKALJ  2004
LEOPOLDINA RAHNE 2004
BRUNO ŽIŽEK 2004
PGD SENOŽETI 2004
MLADINSKI DOM TURNČEK 2005
IVO SASSO 2005
IVAN MLAKAR 2005
ANDREJ BAKOVNIK 2005
FRANC KOKALJ 2005
DRUŽINA ČIČ 2006
DANICA JURIČ 2006
ROBERT SLABANJA 2006
PGD LAZE 2007
JOŽEF POKOVEC 2007
MARTIN VIDIC 2008
AKTIV ŽENA DOL 2008
FRANCKA TEKALEC 2008
LILIJANA MEDEN 2008
MARIJA JERMAN 2009
OGZ REŠEVALCI:  
Rado Kuhar, Aleš Žnidaršič, Peter Šimenc 2009
DRUŠTVO MIS. Dr. JANEZA JANEŽA 2009
PGD KLOPCE 2010
NOGOMETNI KLUB DOL 2010
ZDENKA ZUPANČIČ 2010
ALOJZ TRONTELJ 2011
DRAGICA IN BRANKO NOVAK 2011
HELENA RUMIČ 2011
PGD DOL 2012
SKAVTSKA SKUPINA DOL-DOLSKO 2012
MARIJA ZAVRL 2012
DR. JANEZ JANEŽ 2013
MARIJA ZAJEC 2013
AKTIV ŽENA PLAMEN 2013
DARJA DUKARIČ 2013
PGD BERIČEVO - BRINJE 2013
PAVEL POVIRK 2013
KD DOL PRI LJUBLJANI 2013
PGD SENOŽETI 2014
ŽELJKO SAVIČ 2014
LOJZE ŽNIDARŠIČ 2014
DARKO PAVŠIČ 2014
GASILSKA ZVEZA DOL-DOLSKO 2016
PGD LAZE 2017
DRUŽINA DUKARIČ 2018
DARIJA ZAJEC 2018
DRUŽINSKA MEDICINA DR. VALERIJA RUS 2021
NATAŠA KLEMENČIČ 2021
DRUŽINSKA MEDICINA DR. ANJA ČERNE 2021
ZLATKA TIČAR 2022
MOJCA BALOH 2022
SILVESTER ANTON ZUPAN 2022
MOJCA MARENK 2023
MARKO BOKALIČ 2023
ŽIGA KOPRIVNIKAR 2023
Dostopnost