Beričevo

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Če se iz Brinj peljemo proti Litiji, je naslednja vas Beričevo in leži na nadmorski višini 277 m. Beričevo se nahaja na severnem obrobju Ljubljanskega polja ob stranski cesti Šentjakob ob Savi – Dol pri Ljubljani, med glavno cesto Šenjakob ob Savi – Litija, imenovani tudi Zasavska cesta in reko Savo. Je obcestno naselje, v njegovi neposredni bližini pa je zarasla stara struga Save, po kateri je tekla do leta 1886. V Beričevem se v Kamniško Bistrico izliva rečica Pšata, ob Zasavski cesti pa še danes stoji nekdanja železniška postaja nemške proge, saj so v času 2. svetovne vojne Nemci iz Črnuč skozi Beričevo zgradili svojo železniško progo. Na severni strani vasi se nahaja velika transformatorska postaja.

Prve omembe kraja segajo v leto 1320 in 1326, ko se je Beričevo imenovalo Werczaw. Med leti 1329 in 1444 se je imenovalo tudi Vertscach, Wertschach in Naberitschebin. Ime Beričevo naj bi nastalo po treh različnih ljudskih razlagah. Prva razlaga je, da naj bi kraj prvotno imenoval U borih, v borih ali v borštu, ker je tod raslo veliko borov. Po drugi razlagi naj bi imelo ozemlje, kjer danes stoji vas, v lasti lastnik s priimkom Verič. Cerkev naj bi v 15. stoletju prenesli iz spodnje savske terase na sedanje mesto, vas pa naj bi se takrat imenovala Veričevo. Kasneje naj bi se črka V spremenila v B.

Zadnja razlaga pa pravi, da naj bi se v Beričevem zgodil uboj biriča, ki naj bi preveč nasilno izterjeval dajatve. Zadnja razlaga je manj verjetna, vendar se sklada z domnevo zgodovinarja M. Kosa. Leta 1374 se omenjata dva mlina pri Beričevem, leta 1439 pa se v urbarju kamniškega gospostva prvič omenja brod na Savi pri Beričevem, leta 1444 pa v seznamu avstrijskih fevdov prva slovenska oznaka kraja.

Dostopnost