Alojzij Grebenc

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Alojzij Grebenc je prišel v župnijo Dol, Sv. Marjeta, leta 1998 na prošnjo nadškofa dr. Franceta Rodeta in od takrat je poleg rednega dela župnika opravil še veliko pomembnih zadev v župniji. Uredil je zadeve v postopku denacionalizacije, z Občino Dol pri Ljubljani je izvedel prodajo bivšega župnišča za občinsko stavbo, potem pa se je lotil gradnje novega župnišča, ki je nekakšen skupek nekdanjih objektov, ki so bili pred vojno v lasti župnije, med vojno pa porušeni in požgani. Mogočno pročelje sedanjega župnijskega poslopja zdaj krasi center Dola. Postopno se je lotil obnove vseh treh cerkva, pri čemer je vzorno sodeloval z Zavodom za spomeniško varstvo in domačo občino.

Alojzij Grebenc se ljubiteljsko ukvarja z raziskovanjem zgodovine in je ob 300-letnici velike prenove cerkve v Beričevem napisal kratek zgodovinski pregled te podružnice z naslovom Beričevo spomine hrani. Dobro sprejeta knjiga ga je nagovorila, da se je lotil raziskave arhivskega gradiva župnije po raznih arhivih in pisnih virih. Ob 750-letnici prve do zdaj znane pisne omembe zapisa krajevnega imena DOL je izšel prvi del zgodovine župnije z naslovom Tam v Dolu roža rase, v pripravi za tisk pa je sedaj že tudi drugi del s podnaslovom Naša naselja. Tu bo opis vseh naselij v občini in način preživljanja tukajšnjih prebivalcev skozi stoletja. V načrtu je še tretji del, kjer bodo predstavljeni šolstvo, kultura in pomembne osebnosti. V zbranih delih je tako marsikatero informacijo rešil pozabe in jo ohranil za prihodnje rodove. Pravijo, da kdor pozna preteklost, razume sedanjost in lahko predvideva, kakšna bo prihodnost, ali, kakor je zapisal g. Grebenc v uvodni besedi ob izidu prve knjige, da kdor pozna zgodovino svojega rodu, domače župnije in naroda, ta zna spoštovati delo svojih prednikov in ima potrebno samozavest, ki ga usmerja v to, da se čuti poklicanega, da naredi nekaj dobrega tudi za svojo župnijsko in narodno skupnost. Poznavanje zgodovine dviga zdravi ponos in samozavest!

Alojzij Grebenc je tudi dekan dekanije Ljubljana-Moste, ki obsega petnajst župnij, porabijo pa ga tudi v nekaterih komisijah bolj gospodarske narave v nadškofiji.

Ves čas si prizadeva za lepo in prisrčno sožitje vseh ljudi, trudi se graditi mostove z ljudmi različnih nazorov, ker se zaveda, da vsi živimo na isti zemlji in da vse ljudi ogreva isto sonce. Zato bi morali živeti v miru, sožitju, solidarnosti in prijateljstvu. Vesel je, da ima lepe odnose z občino, s šolo in z raznimi društvi, kar z zadovoljstvom pove tudi po televizji, kjer občasno sodeluje v pogovornih oddajah, zlasti na Kanalu A, tako da tudi na ta način skrbi za prepoznavnost naše občine širom po Sloveniji.

Dostopnost