Aktualno

24.8.2020 Image by Jo Wiggijo from Pixabay.

Kolesarski maraton Ljubljanica 2020

Ljubljansko športno drušzvo Povodni mož bo 13. septembra 2020 organiziralo Kolesarski maraton Ljubljanica 2020, ki bo na območju občine Dol pri Ljubljani potekalo predvidoma med 10:25 in 12:00 uro.

Preberi več

17.8.2020

Popolna zapora ceste OMV - Zajelše

Od 17. avgusta do 30. septembra 2020 bo popolna zapora občinskih cest JP 569 294 in JP 569 291 v Zajelšah zaradi rekonstrukcije vozišča in ureditve križišča. Obvoz bo urejen.

Preberi več

10.8.2020

Bolezen Covid 19 - obvestilo občanom

Bolezen Covid 19, ki jo povzroča novi koronavirus je v zadnjih šestih mesecih tako močno vplivala na naša življenja, kot si pred letošnjim letom nihče izmed nas ni zmogel predstavljati.

Preberi več

6.8.2020

Popolna zapora občinske ceste JP 569 603

Od 10. avgusta do 10. septembra 2020 bo popolna zapora občinske ceste JP 569 603 na mestu priključevanja na predmetno državno cesto v skladu s potekom izvajanja del na državni cesti G2 108/1181 Šentjakob – Ribče.

Preberi več

6.8.2020

Zaključen prvi projekt Po izboru občanov

Z željo po umiritvi hitrosti v naseljih Videm in Zaboršt so občani iz območja vaškega odbora Dol na razpisu za participativni proračun »Po izboru občanov« za leto 2020 predlagali ukrepe in umestitev infrastrukture, ki bo pripomogla k zmanjšanju hitrosti na kritičnih lokacijah. V začetku avgusta je tako Občina postavila dva prikazovalnika hitrosti MHP50 z izvedbo za priklop na javno razsvetljavo. Prvi se nahaja v Vidmu na delu ceste od pošte v Dolu pri Ljubljani v smeri uvoza na parkirišče soseske Kostanjevih cvetov na severni strani, drugi pa pred naseljem Zaboršt iz smeri krožišča na zasavski cesti v Dolu v smeri proti Ihanu. V obeh naseljih velja omejitev 40 km/h.

Preberi več

5.8.2020

Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025!

Leto 2020 se z mnogih vidikov zdi kot labirint negativnih presenečenj, a je za Mestno občino Ljubljana in 25 občin Ljubljanske urbane regije tudi leto prelomnih priložnosti za izjemno prihodnost. Konec februarja letos, še preden je v Slovenijo zavil novi koronavirus, se je Ljubljana z regijsko podporo 25 očin Ljubljanske urbane regije uvrstila v drugi krog kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK 2025). Končni izbor, v katerem Ljubljana pod geslom Kultura dela mesto/ Mesto dela kulturo kandidira še ob Novi Gorici, Ptuju in Piranu, bo razglašen 18. decembra letos. Naslov EPK 2025 si bo izbrano slovensko mesto delilo z enim od nemških kandidatov.

Preberi več

31.7.2020

Obvestilo - postajališča medkrajevnega potniškega prometa v Senožetih

Na liniji Ljubljana - Senožeti zaradi gradbenih del nista v obratovanju postaja Senožeti in Senožeti pri Janezu, v smeri iz Ljubljane proti Litiji. 

Preberi več

29.7.2020

Obvestilo - oskrba s pitno vodo

Uporabnike pitne vode centralnega vodovodnega sistema Ljubljana na območju Črnuč do Senožeti obveščamo, da bodo od 29.7.2020 dalje nekaj dni lahko zaznali vonj po kloru v pitni vodi. Ukrep je začasne narave in je uveden preventivno ob vzdrževalnih delih na vodovodnem sistemu. Oskrba s pitno vodo poteka nemoteno in varno. Hvala za razumevanje.

Preberi več

29.7.2020

Javni razpis MKGP za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev.

Preberi več

28.7.2020

V Ljubljanski urbani regiji priložnost za razvoj 78 novih podjetniških idej

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) vabi posameznice in posameznike z inovativnimi in naprednimi podjetniškimi idejami k prijavi v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), katerega glavni cilj je, da udeleženci programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. V okviru projekta RRA LUR zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje. Razpis je objavljen na www.rralur.si.

Preberi več

27.7.2020

POŠ Senožeti ima novo toplotno črpalko

V podružnični osnovni šoli Senožeti sta bila v preteklem mesecu zamenjana kotlovnica in energent. Staro, energetsko neučinkovito peč na kurilno olje je zamenjala moderna toplotna črpalka.

Preberi več

27.7.2020

Obvestilo o prenovi javne razsvetljave na Vidmu

Prebivalce Vidma obveščamo, da bo na območju gradišča javne kanalizacije in bližnji okolici od danes do zaključitve del ugasnjena javna razsvetljava, in sicer zaradi menjave infrastrukturne opreme (svetil) in vzpostavitve nove napeljave. 

Preberi več

Dostopnost