Aktualno

Vabilo k sooblikovanju proračuna za leto 2024: projekt participativni proračun »Po izboru občanov«

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 17.11.2023

VABILO!

Možnost, da aktivno sodelujete pri oblikovanju še lepše in uspešnejše občine. Participativni proračun vam omogoča, da podate svoje predloge, kako spremeniti in izboljšati vaš kraj, lahko pa tudi zgolj glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši in najbolj primerni. V preteklih letih ste občani že sodelovali v participativnih proračunih ter glasovali za projektne predloge, ki so jih prijavili posamezniki iz vaše vaške skupnosti. Višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov v Proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024, je 140.000 EUR, po 20.000 EUR (z DDV) za vsak vaški odbor. Predlog projekta lahko prijavi oseba, ki je dopolnila 15 let in ima stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani. Pri prijavi je potrebno upoštevati tudi ostala merila za upravičenost projektnih predlogov. Skrajni rok za oddajo vaših predlogov je petek, 15. 12. 2023.

Glasovalo se bo le za tiste predlagane projektne predloge, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost projektov in jih bo Komisija za izvedbo participativnega proračuna uvrstila na listo za glasovanje. Glasovanje bo možno v prostorih občine (v glavni pisarni), in sicer v obdobju enega meseca, od 15. 1. 2024 do 16. 2. 2024 v času uradnih ur občinske uprave. Financirana bo izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju prejeli največ točk. Če bodo po tem ključu ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati. Po pomoč pri pripravi projektnih predlogov se lahko ves čas obračate tudi na občinsko upravo; za posvet ali pomoč pri pripravi in prijavi predloga pišite na elektronski naslov obcina@dol.si. Potrudili se bomo odgovoriti tudi na vsa vaša vprašanja in dvome ter vas pravilno usmerili. Vse informacije o participativnem proračunu vam bodo ves čas na voljo tudi na občinski spletni strani. Vabimo vas torej, da izkoristite priložnost, se še bolj povežete s sokrajani in oblikujete dobre projekte. Sami zagotovo najbolje veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno, kaj je treba spremeniti. Verjamemo in zaupamo, da boste imeli veliko dobrih idej!

MERILA ZA UPRAVIČENOST PROJEKTNIH PREDLOGOV

 1. Predlog projekta mora prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju občine Dol pri Ljubljani.
 2. Predlog projekta mora biti takšen, da je njegova izvedba v pristojnosti Občine Dol pri Ljubljani (na občinskih zemljiščih oziroma občinski infrastrukturi ali pa je potrebno pridobiti soglasje lastnika) in ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
 3. Predlog projekta še ni bil uvrščen v Načrt razvojnih programov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 in ni z njim v navzkrižju.
 4. Predlog projekta ne sme biti v nasprotju z zakonodajo ali urbanističnimi akti.
 5. Predlog projekta ne ustreza pogojem pridobitve nepovratnih sredstev iz drugih občinskih razpisov.
 6. Predlog projekta mora biti realno izvedljiv v proračunskem obdobju 2024.
 7. Predlog projekta mora biti skladen z občinskimi prioritetami, ki zajemajo vsaj eno od naslednjih področij delovanja:
  • gospodarski oziroma turistični razvoj
  • pospeševanje kulturnih dejavnosti
  • ohranjanje dediščine
  • medgeneracijsko sodelovanje
  • skrb za zdravje (šport, rekreacija, ostalo)
  • skrb za okolje
  • razvoj in urejenost vaških jeder
  • samooskrbnost
  • skrb za urejenost

 

Predlog projekta mora biti v največji meri umeščen in izveden v enem od 7-ih območij vaških odborov:

a) Beričevo – Brinje,

b) Dol – Videm,

c) Dolsko – Osredke – Petelinje – Kamnica – Vinje,

d) Laze,

e) Senožeti,

f) Kleče – Zaboršt – Zajelše – Podgora,

g) Klopce – Zagorica – Križevska vas.

 1. Predlog projekta mora biti finančno ovrednoten med 2.000 EUR in 20.000 EUR (z DDV) s pridobljenimi ustreznimi ponudbami.
 2. Vsak predlog projekta mora biti posredovan na svojem Obrazcu za prijavo projektnega predloga.
 3. Predlog projekta mora biti posredovan na Občino Dol pri Ljubljani do vključno 15. 12. 2023. Oddan je lahko tudi preko elektronske pošte na naslov obcina@dol.si oziroma preko navadne poštne na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol 18, 1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se datum poštnega žiga).

MERILA ZA PRIJAVITELJE

 1. Predlog projekta lahko prijavi oseba, ki je na dan oddaje projektnega predloga stara vsaj 15 let in ima stalno bivališče v občini Dol pri Ljubljani.
 2. Posamezni prijavitelj je lahko odda največ 2 projektna predloga. V primeru, da bo posamezni prijavitelj oddal več kot dva projektna predloga, bo med projektnimi predlogi, ki se bodo uvrstili v nadaljnjo obravnavo, določil žreb.
 3. Prijavitelji v predlogu projekta ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca in ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
Dostopnost