Aktualno

Participativni proračun 2024 - »Po izboru mladih!«

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 17.11.2023

VABILO!

»Po izboru mladih!« je priložnost za vse mlade iz občine Dol pri Ljubljani, da v okviru poziva participativnega proračuna uresničite ideje za mladinske projekte.

Mlade občane pozivamo, da do 15.12. 2023 oddajo svoje pobude za projekte, ki bi prispevali k boljšem okolju za mlade v naši občini. Menimo, da sami najbolje veste, kaj mladim v naši občini manjka, da bi bilo življenje bolj kakovostno, zabavno, poučno in zanimivo.

Predlogi niso vezani na posamezne vaške skupnosti. Prijavitelj je lahko vsak občan ali predstavnik neformalne skupine občanov, ki ima stalno prebivališče v občini Dol pri Ljubljani in je dopolni najmanj 15 let in ni starejši od 29 let. Po pomoč pri pripravi projektnih predlogov se lahko obrnete tudi na občinsko upravo, za posvet pišite na elektronski naslov obcina@dol.si.

Vrednost predlaganega projekta ne sme biti manjša od 2.000 EUR in ne večja od 20.000 EUR z vključenim DDV. Projektni predlogi morajo biti popolni in podani ob upoštevanju pogojev ter v roku. Po pomoč pri pripravi projektnih predlogov se lahko ves čas obrnete tudi na občinsko upravo, za posvet ali pomoč pri pripravi ter prijavi predloga pišite na elektronski naslov obcina@dol.si.

Glasovanje o projektnih predlogih bo možno v prostorih Občine (v glavni pisarni), in sicer obdobju enega meseca, od 15. 1. do 16. 2. 2024. V glasovanju lahko sodelujejo le osebe s stalnim prebivališčem v občini Dol pri Ljubljani, ki so na dan glasovanja stare od 15 do vključno 29 let. Glasovanje bo izvedeno za tiste predlagane projektne predloge, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost projektov in jih bo Komisija za izvedbo participativnega proračuna uvrstila na listo za glasovanje. V proračun za leto 2024 se uvrstijo projekti z največ glasovi, vse do zapolnitve predvidenega finančnega okvirja, ki znaša skupaj 20.000 EUR.

Mladi občani! Želimo si slišati vaše ideje, zato lepo vabljeni k sodelovanju in oblikovanju participativnega proračuna za mlade v Občini Dol pri Ljubljani.

MERILA ZA PROJEKTNE PREDLOGE

 1. Predlog projekta mora prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju občine Dol pri Ljubljani.
 2. Predlog projekta mora biti takšen, da je njegova izvedba v pristojnosti Občine Dol pri Ljubljani (na občinskih zemljiščih oziroma občinski infrastrukturi ali pa je potrebno pridobiti soglasje lastnika) in ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
 3. Predlog projekta še ni bil uvrščen v Načrt razvojnih programov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2024 in z njim ni v navzkrižju.
 4. Predlog projekta ne sme biti v nasprotju z zakonodajo ali urbanističnimi akti.
 5. Predlog projekta ne ustreza pogojem pridobitve nepovratnih sredstev iz drugih občinskih razpisov.
 6. Predlog projekta mora biti realno izvedljiv v proračunskem letu 2024.
 7. Predlog projekta mora biti skladen z občinskimi prioritetami, ki zajemajo vsaj eno od naslednjih področij delovanja:
 • gospodarski oziroma turistični razvoj,
 • pospeševanje kulturnih dejavnosti, ohranjanje dediščine,
 • medgeneracijsko sodelovanje, skrb za zdravje (šport, rekreacija, ostalo),
 • skrb za okolje,
 • razvoj in urejenost vaških jeder,
 • samooskrbnost,
 • skrb za urejenost.
 1. Predlog projekta mora biti finančno ovrednoten med 2.000 EUR in 20.000 EUR (z DDV) s pridobljenimi ustreznimi ponudbami.
 2. Vsak predlog projekta mora biti posredovan na svojem obrazcu za prijavo projektnega predloga.
 3. Predlog projekta mora biti posredovan na Občino Dol pri Ljubljani do vključno 15. 12. 2023. Oddan je lahko tudi preko elektronske pošte na naslov obcina@dol.si oziroma preko navadne poštne na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol 18, 1262 Dol pri Ljubljani (upošteva se datum poštnega žiga).

MERILA ZA PRIJAVITELJE

 1. Predlog projekta lahko prijavi oseba, ki je na dan oddaje projektnega predloga stara vsaj 15 let in ne več kot 29 let in ima stalno bivališče v Občini Dol pri Ljubljani.
 2. Posamezni prijavitelj lahko odda največ dva projektna predloga. V primeru, da bo posamezni prijavitelj oddal več kot dva projektna predloga, bo projektna predloga, ki se bosta uvrstila v nadaljnjo obravnavo, določil žreb.
 3. Prijavitelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca in ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

 

Dostopnost