Aktualno

26.5.2020

Obvestilo o delovanju krajevnega urada

Iz Upravne enote Ljubljana so sporočili, da se bo Krajevni urad Dol pri Ljubljani predvidoma odprl 16.5.2020. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Preberi več

26.5.2020

Informacija o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic

Javni potniški promet se ponovno izvaja od 11. 5. 2020 dalje, zato je minister, pristojen za promet, dne 8. 5. 2020, izdal sklep o podaljšanju veljavnosti enotnih vozovnic, ki je dostopen na povezavi: Avtomatično podaljšanje veljavnosti terminskih vozovnic IJPP.

Preberi več

25.5.2020

Obvestilo o popolni zapori ceste v Zajelšah

Občane obveščamo, da bo v Zajelšah, na javni poti JP569291 pri zemljišču s parc. št. 280/17 (na območju med razpotjema z JP 569295 in JP 569296), popolna zapora ceste, ki bo trajala od 26. 5. do 27. 5. 2020, in sicer od 7:00 do 17:00. Razlog zapore je izgradnja elektro in vodovodnega priključka.

Preberi več

25.5.2020

Zaključena sanacija posedka ceste ob mostičku v Zaborštu

V maju je občina izvedla sanacijo posedka ceste ob mostičku v Zaborštu (ureditev cestnega telesa javne poti JP 569311, ki leži na zemljišču 908, k.o. Dol pri Ljubljani).

Preberi več

22.5.2020 Zbiralnice (eko otoki) | JP VOKA SNAGA

Odvoz smeti - obvestilo

Iz Javnega podjetja VOKA SNAGA so sporočili, da zaradi tehničnih težav smeti iz rumenih in črnih zabojnikov v Senožetih in Dolskem z okolico niso bile pobrane po predvidenem urniku. To bo storjeno tekom današnjega dne.

Preberi več

20.5.2020

Rekonstrukcija ceste v Vidmu

Občane obveščamo, da so se pričela dela za ureditev cestišča v delu naselja Videm sočasno z gradnjo vodovoda, kanalizacije in plinovoda. Urejena bosta tudi pločnik in javna razsvetljava.

Preberi več

20.5.2020

Javno naročilo male vrednosti »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)«

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Preberi več

18.5.2020

Vzponi na Sv. Miklavža

Prijatelji rekreacije, ponujamo vam vztrajnostni izziv "Vzponi na Sv. Miklavža"

Preberi več

15.5.2020

Delne zapore lokalnih cest zaradi urejanja bankin v občini

Občane obveščamo, da bomo v tem mesecu pristopili k temeljitejši ureditvi bankin v občini, zaradi česar lahko prihaja do lokalnih delnih zapor ceste.

Preberi več

13.5.2020

Rekonstrukcije državne ceste Šentjakob – Ribče

Spoštovane občane (zlasti prebivalce Senožet) obveščamo, da se bodo s 15. majem 2020 pričela dela za izvedbo rekonstrukcije državne ceste G2 108/1181 Šentjakob – Ribče z razširitvijo vozišča in izvedbo pločnika ter javne razsvetljave, pri čemer bo na državni cesti izvedena delna zapora s prometno odvisnimi semaforji in ročnim usmerjanjem prometa v prometnih konicah.

Preberi več

12.5.2020

Obvestilo - uradne ure glavne pisarne občinske uprave

Občane obveščamo, da bo v ponedeljek, 18. maja 2020, glavna pisarna občine v času uradnih ur ponovno odprla svoja vrata. Stranke prosimo za smiselno upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (v čakalnici lahko čaka zgolj ena oseba, ostale osebe čakajo na varni razdalji pred vhodom v občinsko stavbo).

Preberi več

12.5.2020

Poziv za izvajanje počitniškega varstva otrok iz občine Dol pri Ljubljani

Občina Dol pri Ljubljani vabi k prijavi vse pravne subjekte, ki ste zainteresirani za izvajanje poletnega počitniškega varstva predšolskih in šolskih otrok iz območja občine Dol pri Ljubljani.

Preberi več

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam