Aktualno

18.7.2022

Obvestilo za vse vaške vodovode

Vse občane in občanke, katerih gospodinjstva so priključena na javni vaški vodovod (vodovod Vinje, vodovod Podgora, vodovod Vrh-Klopce in vodovod Križevska vas) pozivamo k VARČNEMU RAVNANJU S PITNO VODO zaradi pomanjkanja padavin in visokih temperatur v preteklih in prihodnjih dneh.

Preberi več

18.7.2022

Razpis za ukrepe v primarnem kmetijstvu zaključen, razpis za ukrepe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji bo ponovljen v avgustu

Občina Dol pri Ljubljani je v začetku maja objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022. Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih sredstev v obliki dotacije in subvencioniranih storitev za ukrepe po shemi državnih pomoči v kmetijstvu in pomoči de minimis za dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Preberi več

13.7.2022

Občasna popolna zapora v Lazah

Cenjene občane obveščamo, da se v naselju Laze za nivojskim železniškim prehodom, na strani Laz zaradi izvedbe razširitve ceste občasna popolna zapora ceste v trajanju do nekaj ur od ponedeljka, 4. 7. 2022 do predvidoma 18. 7. 2022, podaljša do 25.7. 2022 zaradi obnove železniške infrastrukture.

Preberi več

11.7.2022

Pridite po kolo

Od 1. julija dalje se lahko s kolesom iz sistema Po kolo odpravite na izlet, rekreacijo ali po nujnih opravkih. Na podeželju v območju Srca Slovenije so po novem postavljena tri postajališča za izposojo koles, in sicer v Dolu pri Ljubljani, Litiji in Šmartnem pri Litiji, tekom leta pa bo postajališče postavljeno še v Kamniku. Vsaka od kolesarskih postaj ima za izposojo na voljo pet koles, od tega po dve z električnim pogonom. Z registracijo v sistem si lahko kolo sposodite na lokacijah pred občinsko stavbo v centru Dola pri Ljubljani, pred občinsko stavbo v Litiji ali pri športni dvorani Pungart v Šmartnem pri Litiji, ob zaključku uporabe pa ga vrnete na eno od omenjenih postajališč.

Preberi več

6.7.2022

Popolna in delna zapora v Dolu in Vidmu – gradnja kanalizacije

Cenjene občane obveščamo, da se je pričela gradnja kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture v Dolu in Vidmu. Premična delna in popolna zapora je predvidena med 4. 6. 2022 in 30. 11. 2022, in sicer na občinskih javnih poteh JP 569461, JP 569661, JP 569431 in lokalni cesti LC 069021. Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti in prosimo za upoštevanje navodil in prometne signalizacije izvajalca Hidrotehnik vodnogospodarsko podjetje d.o.o. Prilagamo elaborat zapore.

Preberi več

5.7.2022

Dela na območju železniške postaje Laze v nočnem času od 9.7.22 do 18.7.22

Cenjene občane obveščamo, da je predvideno intenzivno izvajanje gradbenih del na območju železniške postaje Laze v času od 9.7.2022 do 18.7.2022. Dela so predvidena 24 ur, kar lahko privede do hrupa tudi v nočnem času. Gre za obvezna vdrževalna dela, in sicer za zamenjavo štirih kretnic na ŽP Laze.  Okoliške prebivalce prosimo za razumevanje.  Prilagamo pregledno situacijo. 

Preberi več

4.7.2022

Kaj so digitalni boni ’22, njihova vrednost in datum veljavnosti

Podobno kot pri turističnih bonih, gre za dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko upravičenci vnovčijo za nakup nove, rabljene ali obnovljene računalniške opreme. Digitalni boni ’22 so postali na voljo s 15. junijem, izkoristite pa jih lahko do 30. novembra 2022. Vrednost digitalnega bona je 150 €, več informacij pa najdete na https://racunalniske-novice.com/digitalni-boni-22-vse-informacije-na-enem-mestu/.

Preberi več

1.7.2022

Objavljen JP k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Dom starejših občanov v Kamnici"

Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ostalih določb ZJZP, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka, poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Dom starejših občanov v Kamnici«.

Preberi več

30.6.2022

Popolna zapora v Lazah

Cenjene občane obveščamo, da bo v naselju Laze pri hišni številki 22 zaradi izvedbe prekopa ceste popolna zapora ceste v sredo, 6. 7. 2022 med 9:00 in 13:00 uro. Občane naprošamo za razumevanje in upoštevanje navodil upravljavca zapore. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Jevnico.

Preberi več

29.6.2022

Objavljeno je JN Sanacija skalnega podora in ceste v Zagorici

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Sanacija skalnega podora in ceste v Zagorici« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju. 

Preberi več

29.6.2022

Ljubljanska urbana regija v novi perspektivi z vizijo Inovativna. Zelena. Povezana.

Novo konstituiran Razvojni svet Ljubljanske urbane regije je na svoji prvi seji soglasno sprejel Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021–2027. Zatem ga je potrdil še Svet Ljubljanske urbane regije.

Preberi več

28.6.2022

Spremenjen termin vadbe Gibanje na prostem zlatih letih

Obiskovalce vadbe Gibanje na prostem v zlatih letih in vse, ki bi se skupini še radi pridužili obveščamo, da bo vadba potekala vsak torek od 8.00 do 9.00, ob osnoni šoli in vrtcu v Dolskem. 

Preberi več

Dostopnost