Aktualno

8.6.2020

Poletno počitniško varstvo 2020

Hiša Zabave Pustotnik med poletnimi počitnicami organizira varstvo osnovnošolskih otrok iz občine Dol pri Ljubljani. Aktivne, zabavne in poučne počitnice bodo potekale v prostorih »Hiše zabave Pustotnik« v Vinjah (Vinje 37, Dol pri Ljubljani). Upoštevali bodo vsa navodila, ki bodo veljala v primeru epidemije.

Preberi več

5.6.2020

LASov zajtrk na Rajhovi domačiji

Župan Občine Dol pri Ljubljani in predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič si je že dlje časa prizadeval, da bi prišlo do obiska s strani LAS Srce Slovenije, saj je želel sodelavcem in aktivnejšim posameznikom iz občine predstaviti ekipo LAS in njihovo delovanje. Zaradi spleta okoliščin (koronavirus) smo z LASovim zajtrkom počakali, da so se razmere v državi malce umirile in se končno srečali v četrtek, 4. junija 2020, ko smo v jutranjih urah ob dobro založeni mizi združili prijetno s koristnim.

Preberi več

5.6.2020

Občina Dol pri Ljubljani je prejela Certifikat Brez plastike

Kot smo že pred časom obveščali, si tudi v Občini Dol pri Ljubljani prizadevamo k čim manjši uporabi plastike za enkratno uporabo. Pristopili smo k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo, 4. junija 2020 pa smo prejeli tudi certifikat Brez plastike.

Preberi več

1.6.2020

Vabilo na razstavo likovnih del KD Dol pri Ljubljani

Kulturno društvo Dol pri Ljubljani vabi na razstavo likovnih del članov likovne sekcije Kulturnega društva Dol pri Ljubljani. Odprtje razstave bo v četrtek, 4. junija 2020, ob 19. uri, v Erbergovih paviljonih graščine Dol, v Dolu pri Ljubljani. Za glasbeni program bo poskrbela Nina Pečar.

Preberi več

1.6.2020

Ambasadorji lokalnega razvoja: Katarina Godec, Dolsko

Preskrba s hrano je eden večjih izzivov sodobnega časa, ugotavlja magistra geografije Katarina Godec iz Dolskega, ki je svoje magistrsko delo namenila preučevanju lokalne samooskrbe s hrano na območju LAS Srce Slovenije. V svojo raziskavo je vključila javne in zasebne zavode in kmete, ki sodelujejo z zadrugo Jarina. Ob podpori Razvojnega centra Srca Slovenije je zadruga Jarina v preteklih letih vzpostavila enega najuspešnejših modelov delovanja kratkih prehranskih verig v javnih zavodih v Sloveniji.

Preberi več

29.5.2020

Potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja

LAS Srce Slovenije je bil 21. maja 2020 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo obveščen o potrditvi 1. spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije.

Preberi več

29.5.2020

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

V začetku junija pričakujemo razpis Evropskega sklada za razvoj podeželja: 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Podpora iz tega podukrepa bo namenjena naložbam v širok spekter dejavnosti, med drugim tudi trgovino, storitvene dejavnosti, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter ne nazadnje turizem. Za ta podukrep je v okviru PRP 2014-2020 na voljo 15 mio €.

Preberi več

26.5.2020

Informacija o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic

Javni potniški promet se ponovno izvaja od 11. 5. 2020 dalje, zato je minister, pristojen za promet, dne 8. 5. 2020, izdal sklep o podaljšanju veljavnosti enotnih vozovnic, ki je dostopen na povezavi: Avtomatično podaljšanje veljavnosti terminskih vozovnic IJPP.

Preberi več

25.5.2020

Obvestilo o popolni zapori ceste v Zajelšah

Občane obveščamo, da bo v Zajelšah, na javni poti JP569291 pri zemljišču s parc. št. 280/17 (na območju med razpotjema z JP 569295 in JP 569296), popolna zapora ceste, ki bo trajala od 26. 5. do 27. 5. 2020, in sicer od 7:00 do 17:00. Razlog zapore je izgradnja elektro in vodovodnega priključka.

Preberi več

25.5.2020

Sanacija posedka ceste ob mostičku v Zaborštu

V maju je občina izvedla sanacijo posedka ceste ob mostičku v Zaborštu (ureditev cestnega telesa javne poti JP 569311, ki leži na zemljišču 908, k.o. Dol pri Ljubljani).

Preberi več

22.5.2020 Zbiralnice (eko otoki) | JP VOKA SNAGA

Odvoz smeti - obvestilo

Iz Javnega podjetja VOKA SNAGA so sporočili, da zaradi tehničnih težav smeti iz rumenih in črnih zabojnikov v Senožetih in Dolskem z okolico niso bile pobrane po predvidenem urniku. To bo storjeno tekom današnjega dne.

Preberi več

20.5.2020

Rekonstrukcija ceste v Vidmu

Občane obveščamo, da so se pričela dela za ureditev cestišča v delu naselja Videm sočasno z gradnjo vodovoda, kanalizacije in plinovoda. Urejena bosta tudi pločnik in javna razsvetljava.

Preberi več

Dostopnost