Aktualno

Pripravljamo razvojne usmeritve na področju turizma za prihodnje obdobje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

11.10.2021

Občina Dol pri Ljubljani je pristopila k izdelavi »Dokumenta razvojnih usmeritev na področju turizma v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2021 – 2027«. V avgustu je bilo izvedeno anketiranje širše javnosti, s katerim smo prejeli splošno mnenje občank in občanov o turizmu v naši občini, v septembru pa je bila izvedena prva delavnica, na kateri smo predstavili globalne, nacionalne in regijske turistične usmeritve, rezultate anketiranja ter opredelili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja turizma v naši občini.

Analiza odgovorov, ki jih je podalo 176 anketirancev vseh starostnih skupin (88.4 % iz občine Dol pri Ljubljani, ostali iz okoliških krajev) je pokazala, da velika večina z dosedanjim razvojem turizma v občini Dol pri Ljubljani ni zadovoljna (75.6 %), da pa imamo v občini dobre potenciale za njegov nadaljnji razvoj (81.2 %). Največje potenciale so anketiranci zaznali na področju športa in rekreacije ter narave in naravne dediščine, sledijo še lega oz. položaj občine ter kultura in kulturna dediščina. Na vprašanje o glavnih ovirah za razvoj turizma v občini je največ anketirancev opredelilo pomanjkljivo javno infrastrukturo (javni prevoz, kolesarske in druge tematske poti) in pomanjkanje turističnih produktov oz. turistične ponudbe, sledijo neizkoriščene naravne danosti, odsotnost krovne razvojne organizacije, ki bi oblikovala in tržila turistično ponudbo ter nepovezanost različnih turističnih akterjev. Presenetili so nas odgovori o večinskem odnosu lokalnih prebivalcev do turizma, ki je bil ocenjen kot srednje dober (47 %) oziroma precej slab (41 %). Med območji z največjim turističnim potencialom je največkrat omenjeni reka Sava, sotočje rek in lokacije ob Savi, sledijo ŠRC Korant, Graščina Dol pri Ljubljani, kolesarske in pohodne poti ter Erbergerjevi paviljoni.

Na osnovi vseh opravljenih analiz ter odzivov s prve delavnice z občani so bile izpostavljene predvsem naslednje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti:

  PREDNOSTI

  SLABOSTI

- Neokrnjena narava in lažje pohodniške      poti

- Kakovostni turistični ponudniki, ki          predstavljajo jedro za razvoj turistične    ponudbe občine

- Zavzetost Občine za razvoj turistične ponudbe in povezovanje posameznih zasebnih ponudnikov

- Lega v osrčju Slovenije, bližina glavnega mesta

- Pomanjkljiv dosedanji turistični razvoj, prepuščen posameznikom, brez skupne vizije

- Odsotnost krovne razvojne organizacije

- Nepovezani turistični ponudniki / ponudba

- Neizkoriščene naravne danosti

  PRILOŽNOSTI

  NEVARNOSTI

- Razvoj turistične ponudbe za aktivni turizem

- Več glasbenih, kulturnih in drugih dogodkov ter tečajev

- Izboljšanje organiziranosti in sodelovanja vseh turističnih akterjev

- Razvoj avtodomarskega turizma

- Nekakovostni posegi v kulturno krajino

- Politična volja na ravni občine

- Ni interesa lastnikov za ohranjanje, obnovo in trženje oziroma prodajo objektov kulturne dediščine, posledično propadanje

 

V oktobru nadaljujemo s snovanjem ključnih vsebinskih področij ter ciljev na področju razvoja turizma v občini Dol pri Ljubljani. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite na 2. delavnici za javnost, ki bo v četrtek, 21. oktobra 2021, ob 17.00 v Kulturnem domu Dolsko.  Veselimo se vaše udeležbe in  sodelovanja!

  

Datoteke

Vabilo


Fotogalerija

Dostopnost