Aktualno

Podaljšan rok glasovanja za participativni proračun 2021

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 23.11.2020

Na podlagi vse več prejetih vprašanj glede alternativnih možnosti glasovanja za predloge participativnega proračuna se je glasovalna komisija odločila, da slednja niso izvedljiva, se pa rok glasovanja podaljša do 18. decembra 2020.

Na občinsko upravo prejemamo vse več pobud glede vzpostavitve elektronskega glasovanja, vendar žal na enostaven način ne moremo zagotoviti, da bo glasovanje hkrati anonimno in ob enem preprečiti morebitne goljufije. Vzpostavitev "pravične" spletne aplikacije za anonimno glasovanje v tako kratkem času pa ni mogoča, tudi finančno ni predvidena v proračunu. Poleg tega je glasovalna komisija mnenja, da morajo biti pogoji glasovanja za vse občane enaki. Glede na to, da je kar lepo število glasovnic že oddanih, se postopka glasovanja med samim potekom ne sme spreminjati.

Zato se je glasovalna komisija ob podpori župana odločila, da se podaljša rok za glasovanje za projektne predloge participativnega proračuna za leto 2021, is sicer za dodatne tri tedne – do vključno 18.12.2020. Upamo, da se bo epidemiološka situacija v tem času umirila in se vas bo glasovanja udeležilo še večje število.

Sicer pa sistem glasovanja v prostorih občinske uprave poteka ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ, v največji možni meri skrbimo tako za naše kot tudi vaše zdravje: obvezno je nošnje maske, razkuževanje rok pred vstopom in ob izstopu iz prostorov občine, držanje priporočene varnostne razdalje, prostori se redno zračijo, skrbi se za redno razkuževanje delovnih površin, kljuk ipd... Vhodna vrata občine so zaklenjena, ob prihodu pozvonite in vas zaposleni spusti naprej – na ta način zagotavljamo, da se v prostoru (glede na zadnje spremembe Odloka RS) nahaja 1 stranka. 

 

Glasovanje o projektnih predlogih

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim bivališčem v občini Dol pri Ljubljani, ki je dopolnil/-a 15 let. Za glasovanje je potreben osebni dokument. Vsak lahko glasuje samo v svojem imenu. Prebivalci posamezne vaške skupnosti boste lahko glasovali za predlagane projektne predloge za tisto vaško skupnost, v kateri imate stalno prebivališče.

Na tem mestu velja opozoriti, da si občani dobro preberete navodila za glasovanje. Opažamo namreč, da je precejšnje število že oddanih glasovnic napačno izpolnjenih!

Navodila za glasovanje so naslednja (zapisana so tudi na glasovnici): iz seznama predlaganih projektov, ki je naveden na glasovnici, glasujte za 3 predloge projektov tako, da na črto vpišete zaporedno številko projektnega predloga, ki mu podeljujete 3 točke (po vašem mnenju najboljši predlog), 2 točki (po vašem mnenju drugi najboljši predlog) in 1 točko (po vašem mnenju tretji najboljši predlog).

Če boste glasovali za več ali manj predlogov projektov ali vpisali zaporedno številko, ki ne obstaja ali kako drugače nepravilno izpolnili glasovnico, bo ta neveljavna.

 


Glasovanje poteka v prostorih Občine (v glavni pisarni),
in sicer do vključno 18.12.2020 v času uradnih ur občinske uprave.

Za glasovanje je potreben osebni dokument!

Glasovanje poteka za območje vaških odborov Dol, Dolsko in Klopce, za območje VO Laze in Senožeti so predlagani projekti neposredno uvrščeni v glasovanje. Prebivalci VO Beričevo letos niste posredovali svojih predlogov.


 

Rezultati glasovanja

Rezultati glasovanja bodo objavljeni najkasneje v četrtek, 24. decembra 2020, na spletni strani občine.

Dostopnost