Aktualno

Obvestilo glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

17.12.2019

Zavezance za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča obveščamo, da je bila letošnja odmera zamaknjena v konec leta 2019 predvsem zaradi interesa po ureditvi medsebojnega dogovora s podjetjem Jub d.o.o. glede preteklih odmer. Ker ste zavezanci vajeni, da je odmera izvedena prej, se Vam zaradi poznega datuma odmere opravičujemo.

Kot je bilo v Pletenicah že objavljeno, je Občina Dol pri Ljubljani konec leta 2018 sprejela nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki prinaša nekaj sprememb pri odmeri, saj je bil predhodni odlok sprejet leta 1998 in tudi večkrat dopolnjen. Od tedaj do danes je torej prišlo do mnogih sprememb področne zakonodaje ter tudi do večletne prakse Občine pri odmeri tovrstnega nadomestila, ki je pokazala določene pomanjkljivosti določb Odloka. V predlaganem odloku se je spremenila klasifikacija vrst dejavnosti poslovnih uporabnikov ter z njo tudi ovrednotenje le teh. Zvišal se je faktor nezazidanih stavbnih zemljišč iz 7 % na 10 %, saj je vrednost tega faktorja zastarela, torej v skladu s stanjem iz leta 1998. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/2018.

V delu, ki se nanaša na fizične lastnosti nepremičnin so priporočila ministrstva, da je za namen odmere NUSZ treba izhajati iz uradnih državnih evidenc, kar pomeni, da morajo občine za namen odmere NUSZ za zazidana zemljišča pridobiti podatke o stavbah in delih stavb iz Registra nepremičnin (REN). V kolikor so podatki v javni evidenci napačni, jih lahko uredite na pristojni Geodetski upravi RS.

Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 na območju Občine Dol pri Ljubljani bodo odmerne odločbe s Finančne uprave RS odposlane predvidoma 19.12.2019.

Zavezanci, pri katerih nadomestilo ne presega 200 eur, ga plačajo v dveh obrokih. Zavezanci, katerih nadomestilo presega 200 eur, ga plačajo v 4 obrokih. Roki za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bodo 3.2.2020, 4.3.2020, 3.4.2020 in 4.5.2020. V kolikor podatki odmere niso pravilni, je zoper odločbo dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v Ljubljani, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančni upravi RS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

Občinska uprava

Dostopnost