Aktualno

Objavljen JP k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Dom starejših občanov v Kamnici"

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 1.7.2022

Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ostalih določb ZJZP, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka, poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Dom starejših občanov v Kamnici«.

Predmet projekta je izgradnja objekta, primernega za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejsih, tj. izgradnja doma starejsih obcanov v Kamnici, ki lezi v Obcini Doi pri Ljubljani. V skladu z dolocbami Zakona o socialnem varstvu sodi dejavnost institucionalnega varstva starejsih v okvir javne sluzbe, ki jo zagotavlja drzava. S tega vidika je primarni varuh javnega interesa na tern podrocju drzava. Obcina se bo v projekt vkljucila kot javni partner, ki razpolaga z zemljiscem, primernim za izvedbo projekta. Obcina je zainteresirana, da svojim obcanom zagotovi institucionalno varstvo v njihovi zivljenjski sredini in da navedeno povezuje z drugimi oblikami varstva starejsih, predvsem v dnevnem centru in izvajanju pomoci na domu.

Predvidena je gradnja Doma za starejše z osnovno kapaciteto 150 postelj, z možnostjo povečanja kapacitete na 200 postelj (v tem primeru bi bilo potrebno zgraditi dodatni trakt ali nadvišati obstoječe trakte po eno etažo) od tega več kot 50 % oskrbovancev v enoposteljnih sobah. Objekt je v osnovi predviden do višine treh etaž. Vsak trakt ima predvidene po tri enote, in sicer bivalno in dve dementni. Izgradnja objekta vključuje tudi dovoz do objekta, parkirišče, intervencijski dovoz in ozelenjene terase v skladu z urbanistično določenimi prostorskimi pogoji in omejitvami, kot je določeno z veljavnimi prostorskimi načrti Občine Dol pri Ljubljani.

Več informacij najdete v priloženi razpisni dokumentaciji in na spletni strani Portala javnih naročil.

Dostopnost