Aktualno

Občani ste izglasovali 5 projektov participativnega proračuna 2021

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 23.12.2020

Komisija za ugotavljanje izida glasovanja o projektnih predlogih za participativni proračun Občine Dol pri Ljubljani  je v ponedeljek, 21.112.2020 ugotovila izid glasovanja. Vse glasovnice je preštela ter preverila skladnost z zapisniki volilnih komisij in podpisi v glasovalnem imeniku.

V fazo glasovanja je bilo uvrščenih 14 predlogov in VO Dol, VO Dolsko in VO Klopce, ki so bili skladni z merili participativnega proračuna. Glasovanja se je udeležilo 108 občanov, ki so izbrali 5 projektov. Na območjih VO Laze in Senožeti sta bila že avtomatsko uvrščena v izvedbo 2 projekta (razširjen projekt VO Senožeti smo združili v en projekt), saj za območje omenjenih vaških odborov ni bilo uvrščenega tolikšnega števila predlogov, da bi bilo glasovanje potrebno oziroma smiselno. Skupaj bo Občina Dol pri Ljubljani v letu 2021 tako izvedla 7 novih projektov iz naslova participativnega proračuna »Po izboru občanov!«. Nadaljevalo pa se bo tudi izvjanje še nezaključenih projektov iz leta 2020.

Glasovanja se je udeležilo 108 občanov, t.j. prebivalcev območij vaških odborov Dol, Dolsko in Klopce. Iz končnega izida je bilo izločenih skupaj 14 neveljavnih glasovnic (3 VO Dol in 11 VO Dolsko). Iz VO Dol se je pripelo 47 % glasovnic (od tega 3 neveljavne), iz VO Dolsko 37 % glasovnic (od tega 11 neveljavnih) in 16 % iz VO Klopce (vse veljavne).

 

Veljavne glasovnice

Neveljavne glasovnice

Skupaj

DOL

48

3

51 (47 %)

DOLSKO

29

11

40 (37 %)

KLOPCE

17

0

17 (16 %)

Skupaj

94

14

108 (100 %)

 

Izid glasovanja - VO DOL

Iz VO Dol so se glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 51 občanov. 48 glasovnic je bilo veljavnih, 3 neveljavne pa so bile izločene. Izglasovani projekt, ki je umeščen v občinski proračun za leto 2021 za območje VO Dol, je Plezalna stena na OŠ Janka Modra v skupni vrednosti 17.300 EUR.

Rezultati glasovanja za območje VO Dol so naslednji:

 

Skupaj

69.960 €

288

100 %

Št

Naziv predloga

Vrednost projekta

Število točk

Odstotek

1

Obnova trim steze

10.000 €

64

22 %

2

Sanacija mostu in ureditev potoka v Zaborštu

20.000 €

67

23 %

3

Ustavimo komarje

6.000 €

21

7 %

4

Igralni dnevi

3.660 €

17

6 %

5

Plezalna stena na OŠ Janka Modra

17.300 €

83

29 %

6

Brezskrbno poganjanje koles po občini

10.000 €

14

5 %

7

Športna abeceda za otroke

3.000 €

22

8 %

 

Izid glasovanja - VO DOLSKO

Iz VO Dolsko se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 40 občanov. 29 glasovnic je bilo veljavnih, 11 neveljavnih pa je bilo izločenih. Pri tem je komisija ugotavila, da izločene glasovnice ne bi spremenile izida glasovanja. Izglasovana projekta, ki sta umeščena v občinski proračun za leto 2021 za območje VO Dolsko, sta Izgradnja javne razsvetljave Vinje in Jeklena varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja. Skupna vrednost obeh umeščenih projektnih predlogov je 17.350 EUR.

Rezultati glasovanja za območje VO Dol so naslednji:

Št

Naziv predloga

Vrednost projekta (EUR)

Število točk

Odstotek

1

Vegova pot (QR kode in INFO table o znamenitostih v občini)

8.500 €

16

9 %

2

Jeklena varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja

6.000 €

48

28 %

3

Športna abeceda za otroke

3.000 €

43

25 %

4

Izgradnja javne razsvetljave Vinje

11.350 €

67

38 %

 

Skupaj

28.850 €

174

100 %

 

Izid glasovanja - VO KLOPCE

Iz VO Klopce se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 17 občanov. Vse glasovnice so bile veljavne. izglasovana projekta, ki sta umeščena v občinski proračun za leto 2021 za območje VO Klopce, sta Napeljava JR V Zagorici in Postavitev vodnega hidranta v Zagorici. Skupna vrednost umeščenih projektnih predlogov je 11.650 EUR.

Rezultati glasovanja za območje VO Klopce so naslednji:

Št

Naziv predloga

Vrednost projekta (EUR)

Število točk

Odstotek

1

Napeljava JR V Zagorici

9.300 €

39

38 %

2

Postavitev vodnega hidranta v Zagorici

2.350 €

34

33 %

3

Ureditev prostora za GD Klopce

20.000 €

29

29 %

 

Skupaj

31.350 €

102

100 %

 

Izvedba predlogov v VO LAZE in VO SENOŽETI

Projekti iz območja VO Laze (Sanacija ceste v Lazah) in VO Senožeti (Večnamenska lopa - projekt predlagan v dveh delih) sta se v izvedbo uvrstila neposredno, kljub temu, da zanje glasovanje ni bilo izvedeno. Vrednost umeščenega projekta iz VO Laze je 17.580 EUR, vrednost predloga iz VO Senožeti pa 19.945 EUR (+ 5.400 EUR neporabljenih sredstev iz leta 2020).

 

Izvedba projektov v VO BERIČEVO

Prebivalci VO Beričevo letos niste posredovali svojih predlogov.

V razpisu obljubljeno, da bodo neporabljena sredstva participativnega proračuna (po posameznih VO-jih) prenešena v rezervni sklad, in bodo namenjena za potrebe dotične vaške skupnosti. Tako smo se odločili, da omogočimo razširjeno izvedbo predlaganega projekta iz leta 2020: postavitev telovadnh naprav (fitnes)  na javnem igrišču pri Gasilsem domu. Projekt je bil namreč ob oddaji preskromno ocenjen in je za nakup vseh željenih naprav ter ureditev podlage primanjkovalo slabih 8.000 EUR. Sedaj bo igrišče zaživelo v celoti. Pogodba z izvajalcem je že podpisana, rekonstrukcija igrišča pa se začne v prvi polovici leta 2021. O porabi razlike neporabljenih sredtev bo odločala Občina v sodelovanju z vaškim odborom. 

 

Dostopnost