Aktualno

Namenite del dohodnine za delovanje lokalnih društev in dobrodelnih organizacij

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 19.12.2022

Ste že določili dobrodelno organizacijo, ki bo prejela vaš del dohodnine? Vsako leto imate možnost donacije v dobrodelne namene, brez da bi vas to kaj stalo. Donacija ne vpliva na višino našega vračila ali doplačila dohodnine. Ko določimo prejemnika dela dohodnine nismo v ničemer prikrajšani.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij (nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti in šolskih skladov ali skladov vrtcev).

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko), ki ga za posamezno odmerno leto določi vlada in je objavljen v Uradnem listu RS najpozneje do 30. septembra leta, za katero se odmerja dohodnina ter nato tudi na spletni strani FURS.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni:

  • posameznemu upravičencu lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine in
  • posameznemu šolskemu skladu lahko nameni največ 0,3% odmerjene dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čimer odstotek namenitve upravičencem in skladom ne sme preseči enega odstotka.

 

Katere organizacije so upravičeni prejemniki donacije?

Celoten seznam upravičencev, katerim je mogoče nameniti del dohodnine (leto 2022) je določen v Sklepom o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022 (Uradni list RS, št. 125/22 in 146/22).

Do donacije upravičena društva in organizacije s sedežem v Občini Dol pri Ljubljani so izpostavljene v spodnji tabeli, za namenitev dela dohodnine pa boste potrebovali tudi njihov naslov sedeža in davčno številko:

Naziv organizacije

Naslov sedeža

Davčna številka

Čebelarsko društvo Dolsko

Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani

17073421

Gasilska zveza Dol - Dolsko

Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani

68906048

Lovska družina Kresnice

Senožeti 25, 1262 Dol pri Ljubljani

66909473

Lovska družina Laze

Dolsko 16, 1262 Dol pri Ljubljani

66779090

Nogometni klub Dol

Zaboršt pri Dolu 90, 1262 Dol pri Ljubljani

31591191

PGD Beričevo - Brinje

Beričevo 12, 1262 Dol pri Ljubljani

60330309

PGD Dol pri Ljubljani 

Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani

44631499

PGD Dolsko

Dolsko 15, 1262 Dol pri Ljubljani

14227134

PGD Klopce

Klopce 40, 1262 Dol pri Ljubljani

26793067

PGD Laze

Laze pri Dolskem 29b, 1262 Dol pri Ljubljani

51992302

PGD Senožeti

Senožeti 25, 1262 Dol pri Ljubljani

35086009

PGD Vinje

Vinje 26B, 1262 Dol pri Ljubljani

49868985

Tekaški smučarski klub JUB

Dol pri Ljubljani 1A, 1262 Dol pri Ljubljani

38542544

Župnija Dol pri Ljubljani

Dol pri Ljubljani 1F, 1262 Dol pri Ljubljani

91529816

Župnija Sv. Helena - Dolsko

Kamnica 20, 1262 Dol pri Ljubljani

27244016

Župnijska Karitas Dol pri Ljubljani

Dol pri Ljubljani 1F, 1262 Dol pri Ljubljani

10404775

Župnijska Karitas Sv. Helena - Dolsko

Kamnica 20, 1262 Dol pri Ljubljani

72967170

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani

63332248

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, enota vrtec

Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani

63332248

 

Kako določite prejemnika donacije?

Načinov za določitev prejemnika donacije je več:

  • osebno pri pristojnem finančnem uradu
  • po pošti z obrazcem »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« (obrazec je dostopen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije), ki ga naslovite na svoj finančni urad (Finančni urad Ljubljana, p. p. 107, 1001 Ljubljana),
  • elektronsko preko sistema eDavki(vloga »Doh-Don«) z digitalnim potrdilom ali brez (če želite v eDavke vstopiti brez digitalnega potrdila, boste potrebovali svojo davčno številko in številko zadnjega informativnega izračuna dohodnine).

 

Kakšen je rok za oddajo vloge?

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

 

 

Dostopnost