Aktualno

Bratušek, Jevšek, Kumer in Novak z županjama in župani občin Ljubljanske urbane regije preverjali možnosti o izboljšanju pogojev za razvoj

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: RRA LUR, 3.6.2024

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v četrtek, 23. aprila 2024, v Mestni hiši v Ljubljani gostila pomembno srečanje, na katerem so se zbrali ključni odločevalci in razpravljali o prihodnosti razvoja regije.

Županjama in županom so se na tokratnem srečanju pridružili ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer in minister za naravne vire in prostor Jože Novak ter predstavniki nekaterih strokovnih in sektorskih služb kot so Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. in Ljubljanski potniški promet. Posvetili so se najrazličnejšim izzivom in priložnostim, med drugim tudi tistim, ki jih prinašajo dogovori za razvoj regij, za katere je v perspektivi 2021–2027 na voljo 60 milijonov evrov nepovratnih kohezijskih in nacionalnih sredstev, ter sprejeli nekaj ključnih razvojnih smernic in odločitev.

Omogočanje trajnostne mobilnosti, podaljšanje linij LPP in izboljšanje železniškega prevoza

Udeleženci so se strinjali, da je potrebno podaljšati linije avtobusnega potniškega prevoza v vse občine, ki z Ljubljano z javnim potniškim prometom še niso učinkovito povezane. Nekatere ključne podaljšave so sicer že dogovorjene, denimo povezava do Domžal. Model sodelovanja občin in ministrstva pri financiranju se izkazuje kot zelo funkcionalen meni minister Kumer, tako da pričakuje, da bo povezanost vsaj večine občin v LUR z LPP kmalu realnost. Obveljalo je tudi soglasje o tem, da je potrebno čim prej smiselno povezati državne in občinske kolesarske poti, da se zagotovijo ugodni pogoji za aktivno mobilnost, še posebej pri dnevnih migracijah na delo. V regiji si želijo prevetritve pravilnikov in predlagajo začrtanje nekaterih novih povezovalnih kolesarskih poti, ministrstvo pa bo njihove predloge preučilo. Letos se pričakuje tudi razpis za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti, v okviru katerega bo pogoj za kandidiranje izdelana občinska celostna prometna strategija. Ker nekaj občin, ki ima primerne in že pripravljene projekte, strategije še nima izdelane, je bil podan predlog, da se pri tem razpisu upošteva aktualna regijska celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije. Mnenje ministrice in ministrov je, da je predlog razumen, je pa treba preveriti ali je pravno sprejemljiv. Občine si želijo še, da bi bila v razpis vključena tudi možnost izgradnje P+R in izgradnje multimodalnih vozlišč, predstavniki ministrstev pa odgovarjajo, da jih država ob vseh posodobitvah železniških postaj že umešča obnje, predloge občin LUR pa bodo pristojne službe proučile.

Reševanje izzivov na področju okoljske infrastrukture s poudarkom na odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter zagotavljanju pitne vode

Številne, predvsem manjše občine ob obstoječih pogojih, vezanih na aglomeracije, nimajo rešitev za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ob tem pa jih ovira še prepoved posegov v varovana območja. Tako minister Jevšek kot minister Novak se problematike dobro zavedata, obenem pa poudarjata, da smo tu zavezani evropski zakonodaji, ki predvideva prednostno ureditev vseh urbanih območij pred spodbujanjem urejanja manjših območij, zato bo čimprej potrebno rešitve poiskati tudi s sofinanciranjem iz integralnih sredstev, Minister Jevšek je izpostavil, da bodo določene rešitve vključene že v spremembo zakona o regionalnem razvoju, ki je v pripravi.

Srečanje se je zaključilo z obljubo nadaljnjega sodelovanja med vsemi deležniki in dogovorom o pripravi konkretnih predlogov, ki bodo z uskladitvijo pripomogli k stabilnemu, trajnostnemu in vključujočemu razvoju Ljubljanske urbane regije.

Fotogalerija

Dostopnost