Informacije javnega značaja

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

- preko spletne strani: https://www.dol.si

- preko elektronske pošte na: obcina@dol.si

- pisno na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani

- osebno na sedežu občine: v času uradnih ur

Dostopnost