Informacije javnega značaja

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Občinski prostorski načrt

Razvojni program podeželja

Strategija turizma za Škofjeloško območje 2020+

Dostopnost