Aktualno

Sodelovanje v anketi »Z zdravjem povezan življenjski slog 2024« možno še do konca meseca junija

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: NIJZ, 3.6.2024

Izpolnjevanje ankete o z zdravjem povezanem življenjskem slogu ni le koristno za posameznika, temveč ima širši družbeni pomen. Zbrani podatki omogočajo razvoj učinkovitih zdravstvenih programov, izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev in napredek na področju znanstvenih raziskav. Zato je sodelovanje v takšnih anketah pomembno dejanje, ki prispeva k boljšemu zdravju posameznikov in celotne skupnosti. Prejemnike, ki vprašalnika še niste izpolnili, ponovno prosimo za sodelovanje v nacionalni raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog 2024, ki jo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) letos izvaja že sedmič zapored.

Raziskava je del programa Skupaj za zdravje, programa integrirane preventive kroničnih bolezni pri odraslih. Vprašalnik smo ga ob začetku raziskave poslali 17.500 prebivalcem Slovenije, ki so bili izbrani na podlagi verjetnostnega vzorčenja. S sodelovanjem boste pomembno prispevali k razumevanju vedenj in navad, ki lahko pozitivno vplivajo na zdravje ali pa ga ogrožajo. Na podlagi ugotovitev bomo še naprej oblikovali strokovne preventivne zdravstvene programe za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije, ki se jih lahko že zdaj brezplačno udeležujete v vašem zdravstvenem domu.

V ljubljanski zdravstveni regiji, ki pokriva območje skoraj tretjine države, je odzivnost najšibkejša v starostni skupini od 25 do 49 let. Če ste prejeli anketo in ste v tej starostni skupini, vas toplo vabimo k izpolnitvi ankete do konca junija 2024. 

V sodobnem svetu, kjer je zdravje ena izmed ključnih vrednot, postaja razumevanje življenjskih navad posameznikov izjemno pomembno. Anketa o z zdravjem povezanem življenjskem slogu igra ključno vlogo pri zbiranju podatkov, ki omogočajo boljše razumevanje in izboljšanje javnega zdravja. V nadaljevanju bomo raziskali, zakaj je izpolnjevanje takšnih anket pomembno tako za posameznike kot za družbo v celoti.

 

Zdravstvena preventiva in promocija zdravja

Eden glavnih ciljev ankete o življenjskem slogu je zbiranje podatkov, ki pomagajo pri prepoznavanju tveganj za zdravje. Informacije o prehranjevalnih navadah, telesni aktivnosti, kajenju, uživanju alkohola in drugih življenjskih navadah omogočajo zdravstvenim delavcem in raziskovalcem, da identificirajo ključne dejavnike tveganja. Na podlagi teh podatkov lahko oblikujejo učinkovite preventivne ukrepe in programe promocije zdravja, prilagojene specifičnim potrebam prebivalstva.

 

Prilagojeni zdravstveni programi

Izpolnjevanje anket omogoča ustvarjanje prilagojenih zdravstvenih programov, ki naslavljajo specifične težave določene populacije. Na primer, če anketa pokaže visoko stopnjo telesne nedejavnosti v določeni skupini, lahko lokalne oblasti in zdravstvene organizacije razvijejo ciljno usmerjene programe za spodbujanje telesne aktivnosti v tej skupnosti.

 

Izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev

Podatki, zbrani s pomočjo anket, lahko pripomorejo tudi k izboljšanju kakovosti zdravstvenih storitev. Zdravstveni delavci lahko bolje razumejo potrebe in izzive svojih pacientov, kar omogoča bolj osebni pristop k zdravljenju in svetovanju. Na primer, če anketa razkrije visoko stopnjo stresa med določeno populacijo, lahko zdravstvene ustanove ponudijo dodatne podporne storitve, kot so delavnice za obvladovanje stresa ali svetovanje.

 

Raziskovalni in razvojni potencial

Ankete o z zdravjem povezanem življenjskem slogu so ključne tudi za znanstvene raziskave. Podatki, zbrani s takšnimi anketami, omogočajo raziskovalcem, da preučijo povezave med različnimi življenjskimi navadami in zdravstvenimi izidi. To lahko vodi do odkritij novih dejavnikov tveganja ali zaščitnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, in s tem prispeva k razvoju novih strategij za preprečevanje bolezni in promocijo zdravja.

 

 

Spodbujanje osebne odgovornosti za zdravje

Izpolnjevanje anket o življenjskem slogu spodbuja posameznike, da razmislijo o svojih življenjskih navadah in njihovem vplivu na zdravje. To lahko vodi do večje ozaveščenosti in motivacije za sprejemanje bolj zdravih odločitev. Ko posamezniki vidijo, kako njihova dejanja vplivajo na njihovo zdravje, so bolj verjetno pripravljeni spremeniti svoje vedenje v prid boljšega zdravja.

Moje zdravje za zdravje vseh!

 

Vir: NIJZ

Dostopnost