Aktualno

Slovesno odprtje krajevnega urada Dol pri Ljubljani

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

10.12.2019

V Dolu pri Ljubljani je 3. decembra 2019 potekalo slovesno odprtje krajevnega urada (KU). Novo pridobitev so občani in okoliški krajani pozdravili z zadovoljstvom, saj bodo odslej lahko številne upravne storitve uredili bližje in tako prihranili čas.

Na odprtju krajevnega urada so zbrane nagovorili, župan občine Željko Savič, načelnik Upravne enote Ljubljana mag. Bojan Babič in v imenu ministra Rudija Medveda Igor Žavbi, svetovalec v kabinetu ministra MJU.

Krajevni urad Dol pri Ljubljani je deloval od leta 2004 do leta 2016, njegovo zaprtje pa je strankam iz občine ter okoliških krajev otežilo urejanje upravnih zadev ter javni servis pomaknilo v centralno Ljubljano. Gre za izredno pomembno pridobitev občine in upravne enote Ljubljana, saj po več letih ponovno vzpostavljamo že ukinjeni krajevni urad ter s tem približujemo upravne storitve državljanom, jim lajšamo pot do njih. Osnovni razlogi za ustanovitev KU Dol pri Ljubljani so poleg večanja števila prebivalcev tudi v povečanju števila upravnih zadev na področju upravnih notranjih zadev v UE Ljubljana. Število slednjih je iz od leta 2015 do leta 2018 naraslo od 71.993 na 86.798 zadev in sočasno povečalo tudi povpraševanje prebivalcev po upravnih storitvah države na območju primestnih občin. Z odprtjem KU bo prišlo do razbremenitve pripada zadev na sedežu Sektorja za upravne notranje zadeve in do enakomernejše obremenitve Upravne enote Ljubljana ter drugih upravnih enot v neposredni okolici, kot so UE Domžale in UE Litija. Dostopnost strank do storitev bo z ustanovitvijo krajevnega urada enakomerneje razporejena oz. ustrezno razpršena, strankam pa bodo storitve dodatno približane, izboljšala pa se bo tudi neposredna komunikacija z občani.

Župan občine Željko Savič je izpostavil, da je to pomemben korak za prebivalce občine. »Eden od takih ukrepov, ki smo ga letos že uvedli je participativni proračun, kjer smo dali ljudem možnost soodločanja o sredstvih od spodaj navzgor. Storitve, ki jo je v preteklosti nudil krajevni urad, smo bili navajeni in se vtisnila v naše življenje. Specifika podeželja je, da se kdo od starejših ne znajde v centrih, zato je ta odločitev za nas izredno pomembna, istočasno pa se v občini hitro spreminja tudi demografska slika, zato je naša odgovornost tudi to, da prebivalcem, ki so se preselili iz urbanih središč na podeželje, nudimo neko višjo kvaliteto življenja.«

Igor Žavbi, predstavnik Ministrstva za javno upravo je pozdravil novo pridobitev ter predstavil njeno dodano vrednost: »Občanke in občani občine Dola pri Ljubljani bodo danes dobili nazaj tisto, kar jim je bilo nekoč odvzeto. Nazaj bodo dobili svoj krajevni urad (KU). Koalicijska zaveza vlade je bila, da javne storitve približamo ljudem in odprtje KU Dol pri Ljubljani je eden prvih takšnih korakov. V preteklih letih (2008 in 2018) je bilo zaradi različnih razlogov zaprtih 99 krajevnih uradov, predvsem v manjših občinah. Naš minister se je odločil, da krajevnih uradov ne bo zapiral, nasprotno, večkrat je poudaril, da kjer bo to potrebno, bo kakšnega odprl nazaj. Danes je prvi tak dogodek, ko smo prisluhnili željam občank, občanov ter skupaj z UE Ljubljana in v sodelovanju z občino, ki je odstopila svoje prostore za delovanje urada, omogočili njegovo delovanje. Krajevni urad bo deloval enkrat na teden (ob torkih), če bo potreba, pa se bo nabor javnih storitev razširil.«

Ob tem je Žavbi dodal, da ima Ministrstvo za javno upravo v načrtu še nekaj podobnih akcij, ki bodo približale delovanje javne uprave državljanom ter naštel nekaj njih, ki so povezane z bližino UE Ljubljana: na področju UE Litija potekajo aktivnosti na področju selitve upravne enote nazaj v primernejše prostore; umestitev Velikih Lašč pod upravno enoto Ribnica, ki je krajanom zagotovo veliko bližje kot UE Ljubljana, z marcem 2020 pa naj bi se UE Ljubljana centralizirala in preselila na Linhartovo. »Ocenjujemo, da bi preselitev na Linhartovo lahko poslabšala dostopnost mestne občine Ljubljana in ostalih občin, zato smo sprejeli odločitev, da bomo na mestih, kjer občani in občanke sedaj lahko urejajo upravne stvari, ohranili t.i. informacijske pisarne, da bodo lahko podobno kot na KU z razširjeno vsebino opravljali javne storitve. S tem, ko odpiramo KU tukaj v Dolu, tudi razbremenjujemo tudi UE Ljubljana, UE Litija in Domžale, ki sta najbližje tem krajem. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi dosegli ta cilj,« je še poudaril predstavnik MJU. V zaključku se je Žavbi še enkrat zahvalil županu za ponujeno roko pri izpeljavi projekta ter prisotnim zaželel živahne torke na novem krajevnem uradu.

Načelnik Upravne enote mag. Bojan Babič je omenil reorganizacijo upravne enote Ljubljana, kamor med drugim sodi tudi vzpostavitev tega krajevnega urada. Meni, da je zelo pomembno, da občanom, ki nimajo možnosti hoditi v Ljubljano, omogočimo urejanje javnih storitev v svojem kraju. »Od danes naprej lahko ob torkih v KU opravljajo storitve upravnih notranjih zadev (osebni dokumenti, osebne izkaznice, potne listine, vloge za gradbena dovoljenja itd…), ocenjujem, da bomo v prihodnje število storitev še razširili. Upam, da smo s tem dosegli cilj, bližnja prihodnost pa nam bo pokazala ali smo bili pri tem uspešni.«

Na Ministrstvu za javno upravo smo prepričani, da so upravne enote prvi in najpomembnejši stik države z ljudmi, uporabniki javnega servisa, zato sta njihovo delovanje in učinkovitost izrednega pomembna. Tam, kjer je volja na strani občine, bo ministrstvo, skupaj z upravnimi enotami, vselej pristopilo in sodelovalo strokovno kot tudi s finančnimi sredstvi, da se takšne pobude in projekti uresničijo.

Po dogodku so župan občine Savič, načelnik UE LJ Babič in predstavnik MJU Žavbi simbolično pritrdili tablo z nazivom in delovnim časom Krajevnega urada Dol pri Ljubljani, župan občine pa je tudi opravil prvo storitev na krajevnem uradu.

Novi urad bo posloval glede na krajevne razmere ob torkih in sicer od 8.00 do 12.00 ter od 13.00 do 15.00 ure, telefonska številka: 01 530 3249.

Podrobneje o krajevnem uradu:

Država je preko krajevnih uradov servisirala državljane že v času pred osamosvojitvijo, oziroma pred nastankom upravnih enot (UE) in občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Skozi zgodovino, skozi leta, se je njihov pomen, organizacija dela, njihov ustroj, vseskozi spreminjal, dograjeval in nadgrajeval. Največ so k spremembam prispevale navade ljudi, spremembe v načinu življenja in infrastruktura, ki je s cestami in javnimi prevozi povezala kraje in mesta med seboj, v novejšem času pa tudi razmah v razvoju informacijsko komunikacijske tehnologije. UE so leta 1995, po reorganizaciji državne uprave, KU kot način dela obdržale, jih spremenile in nadgradile v duhu strankam prijaznega ter neposrednega poslovanja z občani v njihovi bližini.

Občina Dol pri Ljubljani zajema 33,3 km2 in je del Osrednjeslovenske statistične regije. Od Upravne enote Ljubljana je sedež občine oddaljen približno 20 km. Prebivalstvo občine že nekaj let narašča in se je od leta 2015 do konca leta 2018 povečalo od 5.861 na 6.218 prebivalcev, ki živijo v 19-ih naseljih. Število prebivalcev bo predvidoma zaradi novogradenj v prihodnosti še naraščalo. V preteklosti se je v občini leta 1754 v vasi Zagorica pod Murovico rodil naš najslavnejši matematik Jurij Vega, zaradi česar  se občina in njeni kraji upravičeno in s ponosom predstavljajo kot Dežela Jurija Vege.

Z odpiranjem novega Krajevnega urada Dol pri Ljubljani ima UE skupno sedem KU: Dol pri Ljubljani, Dobrova, Ig, Medvode, Notranje Gorice, Škofljica in Velike Lašče.

Vsi KU v Sloveniji zagotavljajo obseg izvajanja nalog po vsebini in količini na podlagi sprejetega seznama, kamor sodi 45 nalog, ki jih načelnik lahko razširi glede na dejanske potrebe prebivalstva. KU zagotavljajo tudi splošne informacije o upravnih storitvah, obrazce vlog in naročanje strank pri uradnih osebah UE. V primeru povečanega pripada nalog na UE lahko načelnik prenese na KU še dodatne naloge, če lahko KU zagotovi njihovo učinkovito izvajanje.

Vir: www.gov.si

Fotogalerija

Slovesno odprtje Krajevnega urada Dol pri Ljubljani
Slovesno odprtje Krajevnega urada Dol pri Ljubljani
Slovesno odprtje Krajevnega urada Dol pri Ljubljani
Slovesno odprtje Krajevnega urada Dol pri Ljubljani
Slovesno odprtje Krajevnega urada Dol pri Ljubljani
Slovesno odprtje Krajevnega urada Dol pri Ljubljani
Dostopnost