Aktualno

SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Dol pri Ljubljani za leto 2022

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

7.1.2022

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 8. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/18), je župan Občine Dol pri Ljubljani sprejel

 

SKLEP

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.

 1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 znaša 0,000637 EUR.

 2. člen

Ta sklep začne veljati dan po objavi na oglasni deski občine oziroma na občinski spletni strani, uporablja pa se od 1.1.2022.

 

                                                                                                                                                                              Občina Dol pri Ljubljani

                                                                                                                                                                                  Željko Savič, župan

Datoteke

Sklep


Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam

Dostopnost