Aktualno

Pravila za izrabo prostora v glasilu Pletenice – redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Odgovorna urednica občinskega glasila Pletenice, Nina Keder, 21.9.2022

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) objavljamo

PRAVILA ZA IZRABO PROSTORA V GLASILU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI - PLETENICE, ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNIH VOLITEV ŽUPANOV (ki bodo 20. 11. 2022)

V občinskem glasilu Pletenice bo vsem organizatorjem volilne kampanje zagotovljena enakopravnost pri predstavitvi.

Organizatorji volilne kampanje imajo proti plačilu možnost predstavitve v glasilu Pletenice. Vsak organizator volilne kampanje ima v glasilu možnost za predstavitev kandidatov za občinski svet, proti plačilu, na voljo največ pol (½) strani in za predstavitev kandidata za župana, proti plačilu, na voljo največ pol (½) strani. Oglasna sporočila, ki jih v Pletenicah želijo objaviti organizatorji volilne kampanje, zaračuna Občina Dol pri Ljubljani po veljavnem ceniku in se uvrstijo na straneh, ki so namenjene posebej za predstavitev kandidatov in so tudi ustrezno označene. Cene (in velikost oglasov) so določene v veljavnem ceniku glasila Občine Dol pri Ljubljani Pletenice:

Velikost strani:

Cena (brez DDV)

polovica

160,00

četrtina

90,00

osmina

50,00

Tehnična navodila za pripravo oglasnega sporočila vam bomo posredovali naknadno - glede na izbrano velikost oglasnega sporočila.

Pri določanju vrstnega reda se bo upošteval datum oddaje primerno oblikovanih oglasnih sporočil in velikosti oglasnih sporočil glede na razpoložljivi prostor na straneh, ki bodo namenjene predstavitvi kandidatov.

Lektorirana in oblikovana oglasna sporočila lahko organizatorji volilne kampanje pošljejo v pdf obliki na elektronski naslov pletenice@dol.si najkasneje do 12. 10. 2022 za oktobrsko številko glasila Pletenice in najkasneje do 2. 11. 2022 za novembrsko številko glasila Pletenice.

Volilni oglasi bodo objavljeni v oktobrski številki glasila Pletenice, ki bo predvidoma izšlo 21. 10. 2022 oziroma v novembrski številki glasila Pletenice, ki bo predvidoma izšlo 10. 11. 2022.

Ta pravila se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.

Dostopnost